Пенсійний фонд України долучився до Всеукраїнського тижня права


З 9 по 13 грудня у Пенсійному фонді України та його територіальних управліннях відбудуться інформаційні заходи, присвячені Всеукраїнському тижню права, які спрямовані на підвищення рівня правової культури працівників органів Фонду.

Довідково: Всеукраїнський тиждень права запроваджений Указом Президента України від 8 грудня 2008 року № 1149. У 1950 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 10 грудня Днем прав людини з метою залучення уваги людей в усьому світі до Загальної декларації прав людини як до загального ідеалу для всіх людей і народів.

 Загальна декларація прав людини стала першим універсальним міжнародним актом з прав людини, що проголошує цивільні та політичні права і свободи особистості – рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші. На міжнародному рівні було визнано, що кожна людська істота володіє гідністю з моменту народження і до смерті. Кожній людині належать права, які не можна забрати. І хоча положення Декларації мають рекомендаційний характер, її принципи лежать в основі багатьох пактів, конвенцій і договорів стосовно прав людини, укладених з 1948 року.

Відповідно до Загальної декларації прав людини прийнята Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, яка набула чинності для України   11 вересня 1997 року.

Дотримання прав і свобод людини є одним з найважливіших пріоритетних принципів української держави. Так, в Конституції України окремий розділ присвячено правам і свободам людини і громадянина.

 План заходів до проведення Всеукраїнського тижня права затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 568.

У Пенсійному фонді України відповідний план заходів затверджено наказом від 27.09.2019 № 122.