Результати дослідження «Глобальний пенсійний індекс»

Забезпечення фінансової безпеки при виході на пенсію надзвичайно важливе як для людей, так і для суспільства, оскільки більшість країн зараз стикаються з соціальними, економічними та фінансовими наслідками старіння населення. Основними причинами цих демографічних змін є зниження народжуваності та збільшення тривалості життя. Але не лише старіння населення представляє виклики для пенсійних...

Окремі питання заповнення Звіту

Звітність з ЄСВ, яку подають роботодавці щодо своїх працівників, доволі складна, тому у суб’єктів господарювання часто виникають питання стосовно її заповнення. На найбільш актуальні з них, які стосуються відображення у Звіті тих чи інших змін та особливостей, сьогодні відповідає заступник директора Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України...

Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: оцінка та рекомендації (скорочено)

Умови, в яких відбувається пенсійна реформа в Україні, добре відомі: старіюче населення, значна частка тіньової економіки, масова міграція працівників за кордон, а також фінансові обмеження, що посилюють тиск на солідарну систему (1-й рівень) загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Згідно з прийнятим у жовтні 2017 року законом про пенсійну реформу, уряд відводить десять...

Заповнення Звіту щодо сум нарахованого ЄСВ

Облік застрахованих осіб та персоніфікований облік відомостей про суми заробітної плати (доходу) і страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2010 року ведеться з застосуванням Постанови правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 № 7-6 «Про Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про...

ЄСВ за слухачів професійно-технічних навчальних закладів

Виробнича практика учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів передбачає виконання ними безпосередньо на робочих місцях усіх видів робіт, зазначених у кваліфікаційній характеристиці, де вони послідовно закріплюють отримані професійні вміння та навички, навчаються використовувати сучасну техніку тощо. Відповідно до статті 29 Закону «Про професійно-технічну освіту» та п. 2 Порядку надання робочих місць...

Особисті перекази мігрантів: оцінка масштабів і наслідки

Масштаб міграційних переміщень і переказів мігрантами коштів своїм близьким у країни походження обумовлює постійну увагу дослідників до цих явищ. Як зарубіжними, так і вітчизняними вченими аналізуються процеси зростання ролі міграції, з’ясовується безпосередній вплив міграційних переміщень і надходжень переказів мігрантів на ринок праці та загальний макроекономічний розвиток країн-реципієнтів у світовому контексті....