1. Кому призначається пенсія

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається:

 • непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника які були на його утриманні;
 • дітям — незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника;
 • батькам і чоловіку (дружині) померлого, які не були на його утриманні, якщо втратили джерело засобів до існування.
 1. Хто вважається непрацездатним членом сім’ї

Особи, які відносяться до непрацездатних членів сім’ї померлого годувальника:

 Особи За умови
чоловік (дружина), батько, мати якщо вони є інвалідами

досягли пенсійного віку (для чоловіків 60 років, для жінок в залежності від дати народження відповідно до статті 26 Закону 1058)

діти померлого годувальника (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), якщо їм не виповнилося 18 років

якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років

діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах:

у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим.

до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років

за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців

діти-сироти до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні
чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років (незалежно від віку і працездатності)

 

 До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого годувальника, відносяться особи, якщо вони:

 • були на повному утриманні померлого годувальника;
 • одержували від померлого годувальника допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

 

Факт перебування членів сім’ї (крім дітей) на повному утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого годувальника допомоги, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування, підтверджується на підставі документів:

 • довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації) або довідки органів місцевого самоврядування, або довідки про реєстрацію місцяпроживання разом з годувальником за однією адресою.

 

Незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника, право на пенсію по втраті годувальника мають:

 • рідні діти годувальника;
 • усиновлені діти;
 • пасинок і падчерка (за умови, що вони не одержували аліментів від батьків).

 Умови призначення

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається за наявності у годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії за III групою інвалідності.

Необхідний мінімум страхового стажу годувальника, на день його смерті, для призначення членам його сім’ї  пенсії у зв’язку із втратою годувальника

 до досягнення особою 23 років включно 1 рік
від 24 років до досягнення особою 26 років включно 2 роки
від 27 років до досягнення особою 28 років включно 3 роки
від 29 років до досягнення особою 31 року включно 4 роки
від 32 років до досягнення особою 33 років включно 5 років
від 34 років до досягнення особою 35 років включно 6 років
від 36 років до досягнення особою 37 років включно 7 років
від 38 років до досягнення особою 39 років включно 8 років
від 40 років до досягнення особою 42 років включно 9 років
від 43 років до досягнення особою 45 років включно 10 років
від 46 років до досягнення особою 48 років включно 11 років
від 49 років до досягнення особою 51 року включно 12 років
від 52 років до досягнення особою 55 років включно 13 років
від 56 років до досягнення особою 59 років включно 14 років

Зверніть увагу! В разі смерті особи, яка виконала функцію донора анатомічних матеріалів людини, пенсіонера або осіб, зазначених у частині другій статті 32 Закону 1058, а також у разі смерті (загибелі) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності)  пенсія  у  зв’язку  з  втратою годувальника призначається незалежно від тривалості страхового стажу.

 1. Строки призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника. 

 1. Період, на якій призначається пенсія

Пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку — довічно.

Зміна розміру пенсії або припинення її виплати членам сім’ї здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому склалися обставини, що спричинили зміну розміру або припинення виплати пенсії.

 

 1. Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника

На всіх членів сім’ї,  які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія, що  розподіляється  між  ними  рівними частками.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається у відсотках від пенсії за віком померлого годувальника:

на одного непрацездатного  члена  сім’ї 50  % пенсії  за  віком
на  двох  та  більше непрацездатних членів  сім’ї 100  %
дітям-сиротам в указаних вище розмірах виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків

На вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо.

Виділення частки пенсії провадиться з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла заява про виділення частки пенсії.

 

 1. Мінімальний розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника

Згідно з постановою КМУ від 26.03.2008 №265 «Деякі питання  пенсійного  забезпечення громадян» мінімальний розмір пенсійної виплати у зв’язку з втратою годувальника з урахуванням щомісячної державної допомоги становить:

на одного непрацездатного  члена  сім’ї 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
на двох непрацездатних  членів  сім’ї 120 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
на трьох і більше непрацездатних  членів  сім’ї 150 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

 

 У 2019 році розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність становить:

з 1 січня 2019 року –  1497 грн.,

з 1 липня 2019 – 1564 грн.  

з 1 грудня 2019 – 1638 грн.