Деякі питання організації проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»

У ряд вніс зміни до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади». Роз’яснення питань, пов’язаних із дотриманням необхідних строків такої перевірки, визначенням відповідальних осіб за її проведення, привильним документальним оформленням тощо – у матеріалі заступника начальника Управління по...

Особова картка державного службовця та основні вимоги до її заповнення

Національне агентство України з питань державної служби наказом від 05 серпня 2016 року № 156 затвердило нову форму особової картки державного службовця (далі – Особова картка) та Інструкцію щодо її заповнення (далі – Інструкція № 156). Наказом Державної служби статистики України від 26 серпня 2016 року за № 154 скасовано попередню...

Нова форма посадових інструкцій державних службовців категорій «Б» та «В»

На сьогодні органи державної влади мають значну кількість різних посад, які здебільшого відносяться до посад державних службовців категорій «Б» та «В», тому питання чіткого визначення функціональних обов'язків, які повинні виконувати відповідні працівники, досить актуальні. Зважаючи на це, посадові інструкції таких працівників мають чітко регламентувати їхні конкретні обов'язки, завдання, права, відповідальність,...

Огляд змін до Закону України «Про державну службу»

Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади». Закон спрощує порядок прийняття на державну службу та звільнення з неї, запроваджує можливість контрактної державної служби на всіх посадах в усіх органах влади. В ньому передбачено підвищення відповідальності державних службовців за досягнення результатів їхньої діяльності. Відповідні...

Організація стажування державних службовців

Відповідно до Закону України «Про державну службу» державним службовцям мають створюватися умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно. Детальніше про основні форми професійного навчання державних службовців та порядок організації їх стажування йдеться у матеріалі заступника начальника Управління по роботі з персоналом – начальника відділу проходження державної...

Зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 462 були внесені зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246). (більше…)