Порядок здійснення дисциплінарного провадження: новітні зміни

Законом України «Про державну службу» передбачено, що за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, а також порушення правил етичної поведінки та інші порушення службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності. Для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку створюється дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ,...

Масштаб особистості

Люди розрізняються залежно від масштабу виконуваної ними діяльності. МАСШТАБ ДІЯЛЬНОСТІ – це не тільки кількісна величина, але і якісна характеристика предметної сфери, яку людина охоплює своїми активними діями. Одна людина щодня виконує роботу і не хоче замислюватися про проблеми, які виходять за рамки її підрозділу. Коли в цьому виникає необхідність, вона зазвичай звертається по...

Система зворотного зв’язку в державних установах

Традиційним незмінним компонентом систем зворотного зв’язку для всіх без винятку організацій та установ, що надають послуги населенню, в нашій державі є книги відгуків та пропозицій, скриньки збору відгуків та робота зі зверненнями громадян у межах Закону України «Про звернення громадян». Цей інструментарій не можна відкидати і в деяких випадках (особливо...