Визначення завдань, ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців

Щороку в грудні в державних органах відбувається процес визначення завдань, ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців на наступний рік. Така процедура є наслідком завершення оцінювання державних службовців та складення індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця. Про основні процедурні моменти щодо оформлення й визначення завдань для...

Добір на державну службу в умовах карантину

У квітні цього року Уряд затвердив окремий порядок призначення на посади державної служби на період карантину. Це було обумовлено тим, що Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"» було зупинено дію Закону України «Про державну службу» в частині проведення конкурсів на посади державної служби...

Порядок здійснення дисциплінарного провадження: новітні зміни

Законом України «Про державну службу» передбачено, що за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, а також порушення правил етичної поведінки та інші порушення службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності. Для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку створюється дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ,...

Масштаб особистості

Люди розрізняються залежно від масштабу виконуваної ними діяльності. МАСШТАБ ДІЯЛЬНОСТІ – це не тільки кількісна величина, але і якісна характеристика предметної сфери, яку людина охоплює своїми активними діями. Одна людина щодня виконує роботу і не хоче замислюватися про проблеми, які виходять за рамки її підрозділу. Коли в цьому виникає необхідність, вона зазвичай звертається по...

Система зворотного зв’язку в державних установах

Традиційним незмінним компонентом систем зворотного зв’язку для всіх без винятку організацій та установ, що надають послуги населенню, в нашій державі є книги відгуків та пропозицій, скриньки збору відгуків та робота зі зверненнями громадян у межах Закону України «Про звернення громадян». Цей інструментарій не можна відкидати і в деяких випадках (особливо...