ПЕНСІЙНИЙ КУР’ЄР

Чому не змінився розмір моєї пенсії?

Чимало наших читачів звертаються до ПЕНСІЙНОГО ГІДА з проханням пояснити, чому розмір їхньої пенсії не збільшується внаслідок перерахунків у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати. Сьогодні за консультацією звернувся житель Кропивницького Анатолій Андрійович.

 Він пенсіонер із багаторічним стажем, одержує пенсію в розмірі 2100 грн, однак після перерахунку пенсій у липні у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму та у вересні у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати розмір його пенсії не збільшився. Анатолій Андрійович цікавиться: чому? Може, сталася помилка?

— У квітні 2015 року мені виповнилося 60 років, і колеги з почестями провели мене на пенсію. Спочатку було важко морально, не знав куди себе діти, адже все життя, починаючи з 18 років, працював. Та згодом звик, і тепер основний мій дохід — це пенсія. А вона, скажу чесно, геть мала: як призначили у травні 2100 грн, так і виплачують. А ціни ростуть, усе дорожчає. Чув, що в липні багатьом підвищили пенсію, мовляв, збільшився розмір прожиткового мінімуму, а з вересня і розмір мінімальної заробітної плати, тож пенсії також зросли. Однак на мені ці зміни не позначилися.

ПЕНСІЙНИЙ ГІД коментує

Розмір пенсії за віком, визначений згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058), залежить від тривалості страхового стажу особи, величини одержуваного нею заробітку, із якого було сплачено страхові внески, і часу виходу на пенсію. Тривалість страхового стажу та величина заробітної плати враховуються через коефіцієнти страхового стажу і заробітку.

Згідно зі статтею 27 Закону 1058 розмір пенсії за віком визначається як добуток коефіцієнта страхового стажу особи на заробіток для обчислення пенсії, визначений відповідно до статті 40 Закону 1058.

П = Зп × Кс,

де: П — розмір пенсії, грн;

Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 Закону, з якої обчислюється пенсія, грн;

Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 зазначеного Закону.

Тобто розмір пенсії — це зарплата, помножена на стаж.

Отже, за наявності інформації про тривалість страхового стажу та величину заробітку особи, з якої обчислювалась пенсія, можна самому порахувати її розмір.

— Коли запитував про розмір пенсії, у Пенсійному фонді сказали: «Ваш стаж — 42 роки 4 місяці, коефіцієнт заробітку — 0,62401». Чому ж тоді, маючи такий великий стаж роботи, я одержую пенсію 2100 грн, яку до того ж не перераховують?

ПЕНСІЙНИЙ ГІД пояснює

Справді, тривалість страхового стажу у Вас чималенька. Однак, зважаючи на показник коефіцієнта заробітку, протягом трудової діяльності Ви одержували невисоку заробітну плату. Тож спочатку пропоную обчислити розмір Вашої пенсії.

  1. Визначимо коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу визначається за формулою, наведеною у статті 25 Закону 1058:

              См×Вс
Кс = _____________,
100 % × 12

де: Кс — коефіцієнт страхового стажу;

См — сума місяців страхового стажу;

Вс — визначена відповідно до цього Закону величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках).

Отже, шановний Анатолію Андрійовичу, можемо визначити коефіцієнт страхового стажу, який було враховано при обчисленні Вашої пенсії. Стаж обчислюється в місяцях. 42 роки 4 місяці — це 508 місяців страхового стажу.

Кс = ((508 х 1%) : (100 % х 12)) = 0,42333

  1. Обчислимо заробіток.

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою:

Зп = Зс х Кз, де:

Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, грн;

Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії;

Кз — коефіцієнт заробітної плати особи.

Довідка

Коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожен місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні пенсії (Кз1 + Кз2 + Кз3 + … + Кзn), визначається шляхом співвідношення суми заробітної плати застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу), та середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу).

Оскільки Ви виходили на пенсію 2015 року, при обчисленні заробітку застосовувався усереднений показник заробітної плати в країні за 2012—2014 роки — 2960,62 грн.

Згодом пенсії, призначені до 2017 року, було перераховано із застосуванням показника середньої заробітної плати за 2014—2016 роки — 3764,40 грн, який із 01.03.2019 було збільшено на 17%, а з 01.05.2020 — на 11% і склав 4888,83 грн.

Знаючи Ваш коефіцієнт заробітку, можемо порахувати заробіток, з якого з 01.05.2020 було перераховано Вашу пенсію.

Зп = 0,62401 х 4888,83 грн = 3050,68 грн.

Тепер за формулою визначимо розмір пенсії, який залежить від тривалості Вашого страхового стажу і величини заробітку, з якого було сплачено страхові внески.

П = 3050,68 грн х 0,42333 = 1291,44 грн.

— То виходить, що за розрахунком моя пенсія ще менша?

ПЕНСІЙНИЙ ГІД пояснює

Так, але тут спрацьовує певна гарантія: відповідно до частини першої статті 28 Закону 1058 мінімальний розмір пенсії за віком за наявності, зокрема, у чоловіків 35 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом (на травень це 1638,00 грн, із 01.07.2020 це 1712,00 грн).

Оскільки розмір Вашої пенсії, обчислений відповідно до статті 27 Закону, не досягає мінімального розміру, визначеного статтею 28 Закону, Вам встановлено доплату до прожиткового мінімуму. Розмір такої доплати на травень становить 346,56 грн (1638,00 – 1291,44).

Окрім того, відповідно до частини другої статті 28 Закону для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності, зокрема, у чоловіків 35 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40% мінімальної заробітної плати, визначеної законом про державний бюджет України на відповідний рік.

Оскільки розмір Вашої пенсії за віком не досягав 40% мінімальної заробітної плати — 1889,20 грн (40% х 4723,00 грн), до пенсії було встановлено відповідну доплату, розмір якої на травень склав 251,20 (1889,20 – 1638,00).

За кожен повний рік страхового стажу понад 35 років встановлюється підвищення 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, однак не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком.

За сім років страхового стажу понад 35 років розмір Вашої пенсії збільшено на 7% розміру пенсії за віком, обчисленого за формулою (1291,44 грн х 7% = 90,40 грн).

Розмір Вашої пенсії з урахуванням доплати відповідно до частини першої статті 28 Закону (346,56 грн), доплати відповідно до частини другої статті 28 Закону (251,20 грн) і доплати за сім років понаднормового стажу (90,40 грн) у травні склав 1979,60 грн.

— Що ж це мені доплачують і доплачують, а пенсія все одно не дотягує до цих 2100 грн. Звідки ж тоді ця сума?

— Шановний Анатолію Андрійовичу, пенсію в розмірі 2100 грн Ви одержуєте із травня 2020 року згідно з постановою уряду від 01.04.2020 № 251. Відповідно до пункту 3 постанови Вам як особі, розмір пенсії якої не досягає 2100 грн та яка має не менше як 35 років страхового стажу, встановлено доплату в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

— Чому ж після травня розмір пенсії не змінився?

— У Вашому випадку підвищення у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму, яке відбулося в липні, та підвищення у вересні у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати відбулися всередині самої пенсійної виплати й на загальний розмір пенсії до виплати не вплинули.

Пропонуємо розглянути, як змінювалися складові Вашої пенсії протягом 2020 року, за даними таблиці.

Складові пенсійної виплати 2020 року

Показник Із 1 травня

 

Із 1 липня

 

Із 1 вересня

 

Індексація на 11%, мінімальний розмір 2100 грн Зміна прожиткового мінімуму із 1638 грн до 1712 грн Зміна мінімальної зарплати із 4723 грн до 5000 грн
Розмір пенсії за формулою, грн 1291,44 1291,44 1291,44
Доплата до прожиткового мінімуму, грн 346,56 (1291,44 + 346,56 = 1638) 420,56 (1291,44 + 420,56 = 1712) 420,56 (1291,44 + 420,56 = 1712)
Доплата до 40% мінімальної з/п, грн 251,20 1638 + 251,20 = 1889,20

(1889,20 = 4723 х 40%)

177,20 1712 + 177,20 = 1889,20

(1889,20 = 4723 х 40%)

288

1712 + 288 = 2000

(2000 = 5000 х 40%)

Надбавка за понаднормовий стаж, грн (1291,44 грн х 7%) 90,40 90,40 90,40
Разом 1979,60 1979,60 2090,40
Доплата згідно з постановою № 251 120,40 120,40 9,60
загалом 2100 2100 2100

Розмір Вашої пенсії зросте, якщо збільшиться розмір мінімальної заробітної плати (це буде відомо після ухвалення закону про державний бюджет на 2021 рік, який визначить величину мінімальної заробітної плати) і при проведенні наступної індексації пенсії (планують із 1 березня 2021 року).