ВІСНИК
ВІСНИК

Чи матиму я право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника за померлого батька

Чи матиму я право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника за померлого батька, якщо його трудову книжку втрачено? Пенсію він не одержував.

Згідно зі статтею 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії за III групою інвалідності (від 1 до 15 років залежно від віку, у якому настала смерть годувальника), а в разі смерті пенсіонера або осіб, зазначених у частині другій статті 32 цього Закону (під час проходження строкової військової служби), а також у разі смерті (загибелі) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в масових акціях громадського протесту в Україні з 21.11.2013 по 21.02.2014 за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), — незалежно від тривалості страхового стажу. Дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Непрацездатними членами сім’ї є діти померлого годувальника (зокрема діти, які народилися до закінчення 10 місяців із дня смерті годувальника), які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.

Крім того, діти, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, мають право на пенсію до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Відповідно до статті 37 Закону пенсія у зв’язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї призначається в розмірі 50% пенсії за віком померлого годувальника, обчисленому відповідно до статей 27—28 Закону.

Отже, розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника залежить від страхового стажу і заробітку годувальника.

Статтею 24 Закону встановлено, що страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів і в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набуття чинності цього Закону (до 01.01.2004).

Відповідно до статті 62 Закону «Про пенсійне забезпечення» і Порядку № 637 основним документом, що підтверджує трудовий стаж, є трудова книжка.

За відсутності трудової книжки, а також якщо в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загально­обов’язкового державного соціального страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори й угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, що містять відомості про періоди роботи. За відсутності зазначених документів для підтвердження трудового стажу приймаються членські квитки профспілок. При цьому підтверджуються періоди роботи лише за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків.

Отже, у разі втрати трудової книжки стаж роботи батька-годувальника може бути підтверджено зазначеними документами. Страховий стаж за періоди після 01.01.2004 буде обчислено за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.