Чи можуть діти успадкувати право померлих батьків на одержання пенсії, а також право на одержання дивідендів від участі в акціонерному товаристві?

Відповідно до статті 1219 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) до складу спадщини не входять права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, зокрема: особисті немайнові права; право на участь у товариствах і право членства в об’єднаннях громадян, якщо інше не визначено законом або їх установчими документами; право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом; права та обов’язки особи як кредитора або боржника (що нерозривно пов’язані з особою).

Отже, до спадкоємців не переходить право на одержання пенсії спадкодавця. Проте якщо ще за життя спадкодавця йому було нараховано, але не виплачено пенсію (або заробітну плату, стипендію, аліменти, допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодування у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, інші соціальні виплати), ця не отримана спадкодавцем за життя грошова сума входить до складу спадщини.

Щодо права на одержання дивідендів акціонерного товариства, то відповідно до законодавства України акції є цінними паперами. Згідно зі статтею 178 ЦКУ цінні папери як об’єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватись або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва або спадкування, про що зазначається в установчих документах акціонерного товариства. Отже, разом із переходом права власності на цінні папери (акції) до спадкоємців переходить також право на одержання дивідендів. Окрім того, спадкоємці мають право успадкувати суму дивідендів, які нараховувалися на ім’я померлого спадкодавця до моменту реєстрації спадкодавцями права власності на акції.

Варто зазначити, що до спадщини входять також боргові зобов’язання спадкодавця. Однак спадкоємець, який прийняв спадщину, відповідає за борги спадкодавця лише в межах дійсної вартості успадкованого ним майна.