ПЕНСІЙНИЙ КУР’ЄР

Чи треба повертати кошти?

Не всі пенсіонери усвідомлюють, як важливо повідомляти органи Пенсійного фонду про працевлаштування після виходу на пенсію. А поміж тим це може призвести до значних негараздів, зокрема повернення пенсіонером надміру виплачених йому пенсійних коштів.

Сьогодні ПЕНСІЙНИЙ ГІД консультує жительку Сумщини Тетяну Петрівну: чи правомірно працівники Фонду вимагають у неї сплатити переплачену пенсію і в яких випадках таке може трапитись.

 — Усе життя я працювала вчителькою. 2010-го, у віці 50 років, вийшла на пенсію за вислугу років. Тривалий час сиділа вдома, доглядала онуків, та коли підійшов мій пенсійний вік, у липні 2019-го працевлаштувалася на посаду керівника гуртка в дитячу школу мистецтв. Але заяви про переведення на пенсію за віком у липні у Фонд не надавала, гадала, що оскільки розмір пенсії все одно не зміниться, то яка різниця, чи то пенсія за вислугу, чи то за віком. Але не так сталося, як гадалося. У листопаді 2019-го я звільнилась і звернулася в Пенсійний фонд із заявою про перерахунок пенсії та надала трудову книжку. Там мене повідомили, що я не мала права одержувати пенсію за вислугу років і працювати на посаді керівника гуртка, і висунули вимогу сплатити переплачену пенсію за період із липня по той день у листопаді 2019-го, коли я звернулась у Фонд (а це майже 9000 грн). Поясніть, будь ласка, чи правомірна вимога Пенсійного фонду, адже в будь-якому разі я мала право на пенсію за віком і Фонд був зобов’язаний виплачувати мені ці гроші?

— На жаль, Тетяно Петрівно, правда на боці фахівців Пенсійного фонду. А Ви через необізнаність і неуважність завдали собі фінансової шкоди, — зазначив Пенсійний Гід. — Згідно з пунктом «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» № 1788 (у редакції, що була чинна на час призначення Вам пенсії за вислугу років, тобто 2010 року) право на призначення пенсії за вислугу років мали працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення незалежно від віку та за наявності спеціального стажу не менше як 25 років за умови залишення роботи, що дає право на цю пенсію. Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909.

Тобто умови виходу на пенсію було визначено Законом «Про пенсійне забезпечення», а розмір пенсії та її виплата визначалися за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058).

Згідно зі статтею 10 цього Закону особі, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається один із них за її вибором. Водночас відповідно до статті 45 Закону 1058 переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що перебувають на час переведення з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, отриманих органами Пенсійного фонду. Тобто переведення з пенсії одного виду на інший здійснюється тільки на підставі особистої заяви пенсіонера.

— Але я вже досягла пенсійного віку і могла працювати на будь-якій роботі чи посаді? — не могла заспокоїтися Тетяна Петрівна.

— Справді, за нормами статті 26 Закону 1058 жінки, які народились у період із 1 квітня по 30 вересня 1960 року, мають право на пенсію за віком після досягнення віку 59 років. Станом на липень 2019 року Ви набули право на пенсію за віком. Але давайте розберемося.

По-перше, робота на посаді керівника гуртка в дитячій школі мистецтв дає право на пенсію за вислугу років. Зокрема, у розділі 1 «Освіта» Переліку передбачено посади керівників гуртків позашкільних навчальних закладів, а Переліком типів позашкільних навчальних закладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433, передбачено, зокрема, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання: музичні, художні, хореографічні, театральні, хорові, мистецтв та ін.). Водночас у примітці 2 до цього Переліку зазначено, що право на пенсію за вислугу років дає робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених цим Переліком, незалежно від їх форми власності або відомчої належності.Оскільки пенсію за вислугу років призначають у разі залишення роботи, що дає право на цю пенсію, то в разі влаштування на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді, зокрема у випадках, коли робота на цих посадах має місце після досягнення пенсійного віку. Це було передбачено також нормами законодавства, що діяло на час призначення Вам пенсії за вислугу років (стаття 7 Закону 1788). По-друге, під час призначення пенсії в органах Фонду пенсіонеру видають Пам’ятку за формою, затвердженою в Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (додаток 4 до Порядку). У пункті 3 цієї Пам’ятки пенсіонера повідомлено про те, що пенсія за вислугу років призначається в разі залишення роботи, що дає право на цю пенсію. У разі влаштування на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді, зокрема у випадках, коли робота на цих посадах має місце після досягнення пенсійного віку. Повідомлено також, що переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви з усіма необхідними документами та що пенсіонерам після досягнення пенсійного віку рекомендовано звернутися в органи Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії за віком.

Отже, якщо пенсіонер у встановленому законодавством порядку був повідомлений про необхідність звернення в територіальний орган Пенсійного фонду щодо переведення з пенсії за вислугу років на пенсію за віком, але цього не зробив і працевлаштувався на посаду, що дає право на зазначений вид пенсії, та не повідомив про це територіальні органи Пенсійного фонду, він не мав права на одержання пенсії за вислугу років аж до дня подання заяви про переведення на пенсію за віком. У такому разі Пенсійний фонд може ухвалити рішення про стягнення з пенсіонера надміру виплачених коштів.

Звернення щодо стягнення на пенсію здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Відповідно до статті 50 цього Закону суми пенсій, виплачені надмірно внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду України чи в судовому порядку.

Тобто якщо питання відшкодування переплати не було узгоджено і одержувач пенсії відмовляється повернути кошти в добровільному порядку, Пенсійний фонд звертається з відповідним позовом у суд і, отримавши виконавчий лист, передає його на примусове виконання в органи державної виконавчої служби.

Наприклад, якщо в Пенсійний фонд надходить постанова здійснити відрахування на повернення надміру одержаної пенсії, Фонд утримує 20% коштів із кожної пенсійної виплати, доки цю суму буде повністю відраховано. Якщо сума відрахування не перевищує 20% пенсії людини за місяць, гроші буде утримано тільки з однієї пенсійної виплати. Якщо за час утримання коштів пенсія збільшиться, наприклад після перерахунку, то розмір відрахування у відсотковому співвідношенні залишиться той самий, а в абсолютному сума буде більшою, тож утримання здійснюватиметься протягом меншого часу.

Варто пам’ятати!

Усі види відрахувань із пенсії людина може повернути добровільно. Якщо кошти буде сплачено в повному обсязі, утримання з пенсії не здійснюватимуть. Щоб уникнути переплат пенсій, а внаслідок цього і відрахувань, пенсіонери мають уважніше ставитися до своїх обов’язків і знати, що надміру одержані кошти підлягають поверненню.