ВІСНИК

Дослідження організаційної культури державної служби України (Аналітична доповідь)

Національне агентство України з питань державної служби спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Офісом реформ Кабінету Міністрів України провели дослідження «Державна служба в Україні: Ваша точка зору», що є продовженням спільного проєкту «Цикл зворотного зв’язку державної служби» Секретаріату Кабінету Міністрів України, Асоціації українців — випускників провідних університетів світу «Професійний уряд» (PGA), Центру демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету (CDDRL), Київської школи економіки (KSE), та за його результатами у середині 2020 року опублікували чергову щорічну доповідь (Перша доповідь була опублікована 2019 року за результатами аналогічного дослідження. — Ред.).
Пропонуємо нашим читачам ознайомитися з основними результатами проведеної наукової розвідки.

Стратегією реформування державного управління України на період до 2021 року визначено один із основних напрямів розвитку державної служби та управління людськими ресурсами — формування організаційної культури державної служби, яка базується на цінностях досягнення результатів, відповідальності, інноваційності, відкритості комунікацій.
У рамках виконання Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2019–2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року за № 474-р, Національне агентство України з питань державної служби спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Офісом реформ Кабінету Міністрів України провели дослідження «Державна служба в Україні: Ваша точка зору», що є продовженням спільного проєкту «Цикл зворотного зв’язку державної служби» Секретаріату Кабінету Міністрів України, Асоціації українців — випускників провідних університетів світу «Професійний уряд» (PGA), Центру демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету (CDDRL) та Київської школи економіки (KSE).
Опитування проводилося за підтримки Центру з питань доброчесності в оборонному секторі (CIDS, Норвегія) із залученням науковців відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України».
Метою опитування було: визначити рівень організаційної культури на державній службі, з’ясувати її сильні та слабкі місця, а також визначити цінності, що є спільними для всіх державних службовців.
Дослідження було реалізовано методом анонімного онлайн-опитування, у якому взяли участь близько 18 тисяч державних службовців.
Опитування відбувалося на всіх рівнях: від районних та обласних державних адміністрацій до центральних органів виконавчої влади.
Понад третину (30,4%) опитаних — це молодь віком до 35 років, половина (50,7%) — люди віком від 35 до 50 років, майже кожен п’ятий (18,9%) належить до вікової групи від 50 років і старші.
Участь в опитуванні взяли переважно жінки – 77,0%, 23% респондентів – чоловіки .
Опитані переважно (59,5%) мають освітній рівень спеціаліста, а третина опитаних (35,4%) — магістра. Незначна частка опитаних має більш низький рівень освіти (бакалавра і нижче — 4,7%), більш високий рівень освіти (кандидат наук (доктор філософії (PhD)) та доктор наук) мають тільки 0,6% .

Всі опитані мають великий стаж роботи: на займаній посаді — 5,8 років, на державній службі — в середньому майже 13 років (див. Діаграму 2 і 3).
Більшість опитаних (44,8%) працюють у територіальних органах міністерства або інших центральних органах виконавчої влади, третина (34,7%) — в місцевих державних адміністраціях, 20,5% — в інших органах влади місцевого рівня. 64,8% опитаних працюють в органах державної влади, рівень юрисдикції яких — територія одного або кількох районів, міст обласного значення, 35,2% — в органах державної влади, рівень юрисдикції яких — територія однієї чи кількох областей, міста Києва. Понад половину респондентів (63,6%) обіймають посади категорії «В», більш ніж третина (36,4%) — категорії «Б».

Детальніше з матеріалом можна ознайомитися

в журналі “Вісник Пенсійного фонду України” № 9, 2020