Перелік міжнародних договорів (угод) у сфері пенсійного забезпечення

Громадяни України, які проживають за її межами, та громадянам інших країн, які переїхали на постійне проживання до України мають право на призначення і виплату пенсій згідно із пенсійним законодавством України та  за умови, що це передбачено міжнародним договором України з тією державою, куди виїхав на постійне місце проживання  пенсіонер.

У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від’їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. (стаття 51 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”)

Міжнародні договори (угоди),в частині призначення та виплати пенсій, розподіляються на два види:

  • договори, за якими витрати на виплату пенсій здійснює держава, на території якої проживає отримувач (територіальний принцип);
  • договори, за якими кожна договірна сторона призначає та виплачує пенсію за відповідний страховий (трудовий) стаж, набутий на території держави цієї сторони (пропорційний принцип).

Перелік міжнародних угод (договорів) у сфері пенсійного забезпечення, учасником яких є Україна

Країна Міжнародні договори (угоди) які регулюють питання пенсійного забезпечення за територіальним принципом
Білорусь Угода про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року, вступила в силу з дня підписання
Вірменія
Казахстан
Киргизстан
Російська Федерація
Таджикистан
Туркменістан
Узбекистан
Україна
Угорщина Угода між Союзом РСР і Угорською Народною Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення, підписана 20.12.1962 р., ратифікована 31.05.1963 р., набула чинності з 12 квітня 1963 року
Молдова Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення, підписана 29.08.1995 р., ратифікована ВРУ 29.10.1996 р., набула  чинності  з 19 грудня 1996 року
Грузія Угода між Урядом України і Урядом Республіки Грузія про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення підписана 09.01.1995 р., ратифікована ВРУ 22.11.1995 р.,  набула  чинності з 22 грудня 1995 року
Азербайджан Угода між Урядом України і Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення, підписана 28.07.1995 р., ратифікована  ВРУ 07.05.1996 р., набула чинності з 2 листопада 1996 року
Монголія Угода між СРСР і Монгольською народною Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення, підписана 06.04.1981 р., ратифікована  02.12.1981 р., набула чинності  з 28 січня 1982 року
Румунія Угода між Союзом РСР і Румунською Народною Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення, підписана 24.12.1960 р., ратифікована  10.05.1961 р., набула чинності з 27 червня 1961 року
Білорусь Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення, підписана 14.12.1995 р., ратифікована –  22.11.1996 р.,  набула чинності з 11 лютого 1997 року.
Країна Міжнародні договори (угоди) які регулюють питання пенсійного забезпечення за пропорційним принципом
Латвія Договір між Україною і Латвійською Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення, підписаний 26.02.1998 р., ратифікований ВРУ 19.03.1999 р., набув чинності з 11 червня 1999 року
Королівство Іспанія Угода між Україною і Королівством Іспанія про соціальне забезпечення, громадян підписана 07.10.1996 р., ратифікована  ВРУ 17.12.1997 р.,  набула  чинності з 27 березня 1998 року
Литва Договір між Україною та Литовською Республікою про соціальне забезпечення, підписаний 23.04.2001 р., ратифікований ВРУ 10.01.2002 р., набув чинності з 8 лютого 2002 рок
Естонія Договір між Урядом України і Урядом Естонської Республіки про співробітництво в галузі соціального забезпечення, підписаний 20.02.1997 року, ратифікований ВРУ 04.11.1997 р., набув  чинності з 28 січня 1998 року
Словаччина Договір між Україною та Словацькою Республікою про соціальне забезпечення, підписаний 05.12.2000 р., ратифікований ВРУ 20.09.2001 р., набув чинності з 1 січня 2002 року
Чехія Договір між Україною та Чеською Республікою про соціальне забезпечення, підписаний 04.07.2001 року, ратифікований ВРУ 22.11.2002 р., набув  чинності з 1 квітня 2003 року
Болгарія Договір між Україною та Республікою Болгарією про соціальне забезпечення, підписаний 04.09.2001 року, ратифікований ВРУ 22.11.2002 р., набув чинності з 1 квітня 2003 року
Португалія Угода між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення, підписана 07.07.2009 р.(не набрала чинності)
Польща Угода між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення, ратифікована ВРУ 05.09.2013, вступила в силу з 1 січня 2014 року.

 

Міжнародні договори (угоди) які регулюють питання пенсійного забезпечення за територіальним принципом

Міжнародні угоди у сфері пенсійного забезпечення, укладені з усіма державами – учасницями Співдружності Незалежних Держав (СНД), регулюють питання пенсійного забезпечення пенсіонерів колишнього СРСР у разі їх міграції із території однієї держави на територію іншої, а також гарантують дотримання прав, набутих громадянином у СРСР, щодо його трудового стажу за територіальним принципом.

Територіальний принцип пенсійного забезпечення

Угоди Як здійснюється пенсійне забезпечення
Угода про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення (Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Росія, Україна). ·         пенсійне забезпечення громадян та членів їх сімей здійснюється за законодавством держави, на території якої вони проживають;

·         виплата здійснюється за рахунок держави яка призначає пенсію (крім випадків, коли законодавством нової країни проживання пенсіонера зазначений вид пенсії не передбачений і лише до набуття права на пенсію за законодавством цієї країни)

·         якщо вид пенсії, яку отримує пенсіонер, не передбачений законодавством держави, куди він переїхав, пенсію продовжує виплачувати Україна.

·         для встановлення права на пенсію, у тому числі на пільгових умовах і за вислугу років, враховується трудовий стаж, набутий на території будь-якої з цих держав, а також на території колишнього СРСР

·         призначення пенсій громадянам держав-учасників Угоди провадиться за місцем проживання.

·         обчислення пенсій проводиться із заробітку (доходу) за періоди роботи, які зараховуються до трудового стажу. (якщо в державах які призначають пенсії національна валюта, розмір заробітку (доходу) визначається виходячи з офіційно встановленого курсу на момент призначення пенсії.)

 

Угода між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Грузія про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення
Угода між Міністерством соціального захисту населення України та Міністерством соціального захисту населення Республіки Казахстан про співпрацю в галузі пенсійного забезпечення

Договори, що базуються на територіальному принципі укладені з урядами  Угорщини, Монголії, Румунії  ще за радянських часів залишаються діючими.

Міжнародні договори (угоди) які регулюють питання пенсійного забезпечення за пропорційним принципом

 

Питання пенсійного забезпечення мігрантів, які живуть в деяких країнах Європейського Союзу, з якими Україною укладено двосторонні міжнародні договори про соціальне забезпечення, вирішується на пропорційній основі фінансування пенсій. 

 

Договори Як здійснюється пенсійне забезпечення
Договір між Україною та Литовською Республікою про соціальне забезпечення ·         пенсія  призначається та виплачується кожною країною лише за страховий стаж, набутий на її території 

·         страховий стаж, набутий за законодавством кожної з держав, враховується іншою країною для визначення права на пенсію так, ніби цей стаж набуто за її законодавством (за умови, що періоди страхового стажу не перекриваються у часі)

·         у разі переїзду пенсіонера на постійне проживання до цих держав Пенсійний фонд України продовжує переказувати призначену в Україні пенсію за новим місцем проживання пенсіонера у вільноконвертованій валюті – доларах США  або євро.

Угода між Україною та Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян
Договір між Урядом України і Урядом Естонської Республіки про співробітництво в галузі соціального забезпечення
Договір між Україною і Латвійською Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення
Договір між Україною та Словацькою Республікою про соціальне забезпечення
Договір між Україною та Чеською Республікою про соціальне забезпечення
Договір між Україною та Республікою Болгарія про соціальне забезпечення

 

Приклад
Працівник має 20 років страхового стажу в Латвії і 15 років – в Україні, де проживає й нині. По досягненні 60 років він звертається за призначенням пенсії.

Сьогодні вік виходу на пенсію чоловіків в Латвії становить 62 роки, а в Україні – 60.

Українською стороною право на пенсію визначається виходячи із сумарного страхового стажу роботи на територіях обох держав (20 + 15 = 35), але пенсія призначається за 15 років роботи в Україні згідно з її законодавством по досягненні 60-річного віку.

Що стосується 20 років роботи на території Латвії, то пенсія буде призначена відповідно до законодавства Республіки Латвія по досягненні ним пенсійного віку 62 роки і виплачуватиметься в Україну за місцем проживання заявника після її призначення.

Пенсійне забезпечення осіб відповідно до Тимчасової угоди між урядом України та Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайної Півночі

Пенсійне забезпечення осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях до них прирівнених врегульоване Тимчасовою угодою між урядом України та Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі в галузі пенсійного забезпечення.

При визначенні права на призначення пенсії у відповідності з цією Угодою застосовується Перелік районів Крайньої Півночі і місцевостей, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, який діяв до 1.01.1992 року.

Угодою передбачено пільговий вихід на пенсію:

  • для чоловіків 55 років;
  • для жінок 50 років.

Умови призначення пенсій згідно з цією Угодою:

  • наявність необхідного стажу роботи в районах Крайньої Півночі 15 календарних років, а в районах, до них прирівняних – 20 календарних років;
  • досягнення пільгового віку;
  • наявність загального стажу роботи для чоловіків не менше 25 років, для жінок не менше 20 років.

Особливості виплати пенсій за Тимчасовою угодою (змішаний територіально-пропорційний принцип).

Хто виплачує За які періоди роботи на Крайній Півночі та місцевостях, прирівняних до неї Строки виплати
Українська сторона за стаж роботи до 1.01.1991 року Згідно українського законодавства
Російська сторона за стаж, набутий вже після 1 січня 1991 року виплата цієї частини пенсії здійснюватиметься лише до набуття права на пенсію за законодавством України

(надалі цей період стажу роботи враховується українською стороною для призначення української пенсії.)

Порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців і їх сімей держав-учасників Співдружності Незалежних Держав

Порядок виплати пенсій військовослужбовцям регулюється Угодою про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців і їх сімей і державного страхування військовослужбовців держав-учасників Співдружності Незалежних Держав від 15 травня 1992 року.

Порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців і їх сімей і державного страхування військовослужбовців держав-учасників Співдружності Незалежних Держав

Категорії осіб, які мають право Умови пенсійного забезпечення
військовослужбовці Збройних Сил держав-учасників Співдружності та інших військових формувань, створених законодавчими органами цих держав, Об’єднаних Збройних Сил Співдружності, Збройних Сил та інших військових формувань колишнього Союзу РСР, а також сім’ї цих військовослужбовців на умовах, за нормами і в порядку, які встановлені або будуть встановлені законодавством держав-учасниць, на території яких проживають зазначені військовослужбовці і їх сім’ї.
у вислугу років для призначення пенсій(у тому числі на пільгових умовах) зараховується служба у зазначених формуваннях в порядку, встановленому законодавством держав-учасниць, на території яких військовослужбовці проходили службу.
розмір грошового забезпечення (заробітку) для призначення пенсій визначається в порядку, встановленому законодавством держав-учасниць, на території яких проживають військовослужбовці або їх сім’ї.