Ми з чоловіком перебували в шлюбі, маємо сина. П’ять років тому чоловік пішов із дому й не повернувся. За рішенням суду його нещодавно було визнано безвісно відсутнім. Наразі з’ясувалося, що чоловік має земельну ділянку, про яку я не знала, та оформити спадщину ми не можемо. Чи можливо визнати чоловіка померлим і як це зробити?

Фізичну особу може бути оголошено судом померлою, якщо в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років. Якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, — протягом шести місяців. За можливості вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку або за інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру — протягом одного місяця після завершення роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Визнання фізичної особи померлою здійснюється в судовому порядку, який визначає Цивільний процесуальний кодекс України. Після того як рішення суду про оголошення фізичної особи померлою набуде законної сили, його надсилають для реєстрації смерті фізичної особи у відповідний орган ДРАЦС. Він видає зацікавленим особам свідоцтво про смерть особи. Днем смерті громадянина, оголошеного рішенням суду померлим, вважають день набуття чинності цього рішення.

Після набуття законної сили рішення суду про оголошення фізичної особи померлою суд надсилає рішення нотаріусу за місцем відкриття спадщини, а в населеному пункті, де немає нотаріуса, — у відповідний орган місцевого самоврядування для вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.

Оголошення громадянина померлим призводить до тих самих наслідків, що й смерть фізичної особи, а саме: відкривається спадщина, відбувається перехід майна до правонаступників.