Надбавки та підвищення до пенсій

За наявності підстав до пенсій встановлюються:

 1. Підвищення

1.1. Відповідно до Закону України “Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”:

1.1.1 Інвалідам війни, розмір якого визначається в залежності від групи інвалідності (стаття 13);

1.1.2. Учасникам бойових дій (стаття 12);

1.1.3. Учасникам війни (стаття 14);

1.1.4. Підвищення подружжю померлих учасників бойових дій, які були інвалідами (стаття 15);

1.1.5. Членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (стаття 15).

1.2. Дітям війни (стаття 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни”).

1.3. Відповідно до Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”:

1.3.1. Колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання (стаття 6-1);

1.3.2. Колишнім малолітнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання (стаття 6-2);

1.3.3. Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання (стаття 6-3);

1.3.4. Дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських переслідувань (стаття 6-4).

1.4. Громадянам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані,  та членам їх сімей, яких було примусово переселено (ст. 77 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, постанова Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 654 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян”).

1.5. Особам, які проживають в гірських населених пунктах відповідно до ст. 6 Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”.

 1. Надбавки:

2.1 на догляд інвалідам I групи, одиноким інвалідам II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, одиноким інвалідам III групи, які досягли пенсійного віку, одиноким одержувачам пенсій за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду, (крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”);

2.2 непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років;

2.3 почесним донорам України, почесним донорам СРСР.

 1. Доплати:

3.1 непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв’язку із закриттям Чорнобильської АЕС відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2001 № 1155 “Про встановлення щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв’язку із закриттям Чорнобильської АЕС”;

3.2 членам  сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання відповідно до ст. 7 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”.

 1. Інші доплати, компенсації, підвищення:

4.1 щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до ст. 52 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

4.2 додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до статей 50, 51 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

4.3 державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”;

4.4 щомісячна державна адресна допомога до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій”;

4.5 щомісячна державна адресна допомога до пенсії інвалідам – учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1210 “Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

4.6 пенсія за особливі заслуги перед Україною відповідно до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

Умови призначення надбавок, підвищень, додаткових пенсій

До пенсій за віком, по інвалідності, за вислугу років,

які призначають відповідно до законів «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» передбачено такі надбавки.

 1. На непрацездатних членів сім’ї

Умови призначення

Призначається пенсіонерам, які не працюють і мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї, на підставі заяви та свідоцтв про народження непрацездатних членів сім’ї, інших документів, що стверджують належність до членів сім’ї, документів про встановлення групи інвалідності непрацездатним членам сім’ї (за наявності), довідки про перебування їх на утриманні пенсіонера/про склад сім’ї (видають житлово-експлуатаційні або інші організації за місцем проживання (реєстрації) заявника або органи місцевого самоврядування), трудової книжки пенсіонера.

 1. На догляд

Умови призначення

Призначається інвалідам І групи, одиноким інвалідам II групи, які потребують постійного стороннього догляду чи які досягли пенсійного віку; одиноким інвалідам III групи, які досягли пенсійного віку; одиноким одержувачам пенсій за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду, крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд, на підставі заяви (крім інвалідів І групи) та довідки МСЕК, висновку лікарсько-консультаційної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді, довідки про склад сім’ї. У заяві пенсіонер (крім інвалідів І групи) зазначає, що не має працездатних родичів, які відповідно до законодавства мають його утримувати.

Інвалідам І групи надбавка встановлюється на підставі довідки МСЕК без заяви до будь-якого виду пенсії.

Довідково: Надбавку на догляд не призначають особам, які отримують державну соціальну допомогу на догляд.

До пенсій за віком, по інвалідності, за вислугу років, у разі  втрати годувальника,

які призначають відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено встановлення

 

 1. Підвищення реабілітованим і членам їхніх сімей

Умови призначення

Призначається особам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і яких згодом було реабілітовано, членам їхніх сімей, яких було примусово переселено, на підставі заяви та посвідчення реабілітованого, а членам його сім’ї – довідки про факт примусового переселення.

 

Незалежно від виду пенсії та закону, відповідно до якого її призначено, передбачено такі підвищення до пенсії

 

 1. Підвищення ветеранам війни та членам сім’ї загиблого/померлого ветерана війни, постраждалим учасникам Революції Гідності згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Умови призначення

За заявою на підставі «Посвідчення інваліда війни», «Посвідчення учасника бойових дій», «Посвідчення учасника війни», «Посвідчення члена сім’ї загиблого», «Посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності».

В період до видачі «Посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності» постраждалим учасникам Революції Гідності підвищення надається на підставі довідки, виданої структурними підрозділами соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами міських рад за місцем проживання.

 

 1. Підвищення жертвам нацистських переслідувань або дружині (чоловіку) померлих жертв нацистських переслідувань згідно Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»

Умови призначення

За заявою на підставі посвідчення жертви нацистських переслідувань або дружини (чоловіка) померлої жертви нацистських переслідувань.

 

 1. Підвищення дітям війни згідно Закону України «Про соціальний захист дітей війни»

Умови призначення:

Автоматично особам, які є громадянами України та яким на час закінчення (02.09.1945 р.) Другої світової війни було менш як 18 років, на підставі паспорта громадянина України та якщо не встановлено підвищення ветерану війни або жертві нацистських переслідувань.

 

 1. Надбавка почесним донорам згідно Закону України «Про донорство крові та її компоненти»

Умови призначення

За заявою на підставі посвідчення до знаку «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР».

 

 1. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, згідно статей 50, 51 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Умови призначення

Особам, які мають статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи на підставі посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» або «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи».

 1. Щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно статті 52 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 

Умови призначення

Призначається за заявою на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на утриманні годувальника, на підставі документів про встановлення причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.

 

 1. Пенсія за особливі заслуги перед Україною згідно Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»

Умови призначення

Громадянам України, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення в галузі науки, культури, освіти, охорони здоров’я, фізичної культури й спорту тощо на підставі документів, які підтверджують особливі заслуги.

 

 1. Підвищення особам, які працюють, навчаються або про­живають на території населеного пункту, якому надано статус гірського, згідно Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»

Умови призначення:

Пенсіонерам, які проживають, працюють або навчаються на території населеного пункту, якому надано статус гірського, за заявою на підставі посвідчення громадянина (громадянки), який (яка) проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту.

 1. Доплата членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»

Умови призначення:

Членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання до пенсії у зв’язку із втратою годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї на підставі акту проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5, акту про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1, або акту проведення розслідувань виникнення хронічного професійного захворювання  за формою П-4.

13.  Державна соціальна допомога на догляд згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»

Призначається:

1) особам з інвалідністю внаслідок війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії по інвалідності відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”:

а) особам з інвалідністю I групи;

б) особам з інвалідністю II та ІІІ групи, які є одинокими та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

2) особам, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та одержують пенсії за віком, по інвалідності або за вислугу років:

а) особам з інвалідністю I групи;

б) особам з інвалідністю II і III груп, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

3) особам, яким призначено пенсії за вислугу років відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” і які є особами з інвалідністю I групи внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби, або внаслідок трудового каліцтва, професійного чи загального захворювання, або є одинокими пенсіонерами і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують догляду.

 Державна соціальна допомога на догляд та надбавка на догляд одночасно не призначаються.

 

Довідково: Особам, які одночасно мають право на отримання надбавки, додаткової пенсії, підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до Законів України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”“Про жертви нацистських переслідувань” і “Про соціальний захист дітей війни”, таке підвищення провадиться за їх вибором за однією з підстав.

Допомога на поховання

Відповідно до статті 53 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у разі смерті пенсіонера допомога на поховання виплачується у розмірі двомісячної пенсії померлого тим особам, які здійснили поховання.

Якщо померла особа одержувала пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, то особі, яка здійснила поховання, виплачується допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.

Незалежно від закону, відповідно до якого призначено пенсію, допомога на поховання не виплачується, якщо особа перебувала на повному державному утриманні і установа (заклад), в якому пенсіонер помер, здійснила поховання за рахунок бюджетних коштів.

Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку.

Особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає документ, що посвідчує особу заявника, заяву про виплату допомоги на поховання та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток 14 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382) або довідку про смерть пенсіонера

У випадку, якщо померлий пенсіонер не був зареєстрований на підконтрольній території, особа, яка звертається по допомогу на поховання та/або недоотриману пенсію, подає всі необхідні документи, в тому числі, в разі необхідності, власну довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи до органу, що призначає пенсію, за місцем власної реєстрації/ проживання.

Якщо пенсіонер помер за межами України і реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок, заявник надає свідоцтво про смерть або інший документ, легалізовані відповідно до законодавства.

Керівником управління Пенсійного фонду на звороті довідки про смерть або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть чи копії свідоцтва про смерть або іншого документа, легалізованого належним чином, для отримання допомоги на поховання робиться запис про виплату допомоги на поховання із зазначенням дати та суми, яка належить до виплати, і завіряється печаткою.

Якщо померла особа одержувала пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, заявник додатково надає довідку, що поховання здійснено за рахунок власних коштів.

Допомога на поховання виплачується за разовим дорученням підприємствами поштового зв’язку (крім допомоги на поховання осіб, яким пенсія виплачувалась відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та які перебували на обліку в головних управліннях Пенсійного фонду України). Разове доручення виписується на ім’я особи, яка здійснила поховання, і дійсне тільки до кінця того місяця, в якому воно було виписано.

Допомога на поховання осіб, яким пенсія виплачувалась відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та які перебували на обліку в головних управліннях Пенсійного фонду України, а також одноразова грошова допомога, передбачена пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 № 393 (із змінами) та недоотримана пенсія зазначеній категорії померлих громадян, виплачуються шляхом зарахування на рахунки заявників в установах АТ «Ощадбанк».

Законом України “Про судоустрій і статус суддів” не передбачена виплата допомоги на поховання особам, які отримували щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці.