ВІСНИК

Новації в Законі України «Про оренду державного та комунального майна»

27.12.2019 набрав чинності новий Закон України від 03.10.2019 № 157-IX  «Про оренду державного та комунального майна», введений в дію 01.02.2020 (далі – Закон). Про основні новації документа і йтиметься у матеріалі начальника відділу договірної роботи юридичного департаменту Пенсійного фонду України — Інни Зінченко.

Основна концептуальна зміна, запроваджена у Законі «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон) пов’язується з наймоднішим словом 2019 року – «діджиталізація», а саме – процедура укладення договору  оренди державного та комунального майна перенесена на платформу електронної торгової системи.

Електронна торгова система (ЕТС) – дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що включає центральну базу даних та електронні майданчики, які взаємодіють з центральною базою даних через інтерфейс програмування додатків такої центральної бази даних. ЕТС забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в електронній формі.

ЕТС забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення в електронній формі аукціону з передачі майна в оренду та продовження договорів оренди.

Електронний майданчик, що входить в ЕТС, являє собою апаратно-програмний комплекс. Він функціонує у мережі Інтернет, підключений до центральної бази даних та забезпечує орендодавцю, потенційним орендарям, учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення аукціонів в електронній формі.

Користуватися електронним майданчиком можливо за умови сплати реєстраційного внеску. Реєстраційний внесок – сума коштів у розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати, діючої станом на 1 січня поточного року, яка вноситься потенційним орендарем на відповідний рахунок оператора електронного майданчика за реєстрацію заяви на участь в аукціоні. Реєстраційний внесок не повертається потенційному орендарю, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.

Законом розширене коло суб’єктів орендних відносин.

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону суб’єктами орендних відносин є:

– орендар, орендодавець, балансоутримувач, уповноважений орган управління, представницький орган місцевого самоврядування або визначені ним органи такого представницького органу, Кабінет Міністрів України або орган державної влади, визначений Кабінетом Міністрів України.

Законом визначені особи, які не можуть бути орендарями:

– фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», а також пов’язані з ними особи;

– юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

– фізичні та юридичні особи, зареєстровані в державах, включених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;

– фізичні та юридичні особи, які перебувають у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) або у процесі припинення;

– працівники орендодавця – щодо майна, яке надається в оренду такими орендодавцями;

– працівники уповноважених органів управління та балансоутримувачів – щодо майна, оренда якого погоджується такими уповноваженими органами управління або яке знаходиться на балансі таких балансоутримувачів.

 На зміну конкурсу, за результатами якого до 01.02.2020 надавалися в оренду об’єкти державної та комунальної власності, прийшов аукціон, який провадиться в ЕТС.

Аукціон – спосіб передачі в оренду державного та комунального майна особі, яка запропонувала найбільшу орендну плату, що проводиться в електронній формі.

Аукціон не завжди є обов’язковим.  Закон передбачає існування Переліків двох типів. Перелік першого типу включає об’єкти, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні, а Перелік другого типу – об’єкти, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону.

Зверніть увагу!

Відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону Пенсійний фонд України та його органи мають право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону.

Згідно з ч. 3 ст. 15 Закону підприємствам, установам і організаціям, що отримали в оренду державне та/або комунальне майно без проведення аукціону, заборонено укладати договори суборенди щодо цього майна.

Пенсійний фонд України та його органи мають право звернутися із заявою про оренду об’єкта, включеного до Переліку першого типу. У такому разі орендодавець може прийняти рішення не проводити аукціон і виключити об’єкт, щодо якого подана заява, із Переліку першого типу, а також ухвалити рішення про включення об’єкта до Переліку другого типу або, якщо таке рішення приймається відповідно до цього Закону іншою уповноваженою особою, – підготувати проєкт рішення такої особи і передати його на розгляд цієї особи (ч. 4 ст. 15 Закону).

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта державної власності, включеного до Переліку другого типу, від осіб, які мають право на отримання в оренду майна без проведення аукціону, договір оренди укладається з особою, визначеною орендодавцем на підставі розгляду заяв потенційних орендарів відповідно до Порядку передачі майна в оренду.

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта, включеного до Переліку другого типу, від осіб, які мають право на отримання в оренду майна без проведення аукціону, договір оренди укладається для комунального майна з особою, визначеною за рішенням представницького органу місцевого самоврядування відповідно до Порядку передачі майна в оренду.

 Відповідно до ч. 8 ст. 15 Закону, яка вводиться в дію з 01.10.2020,  передача в оренду майна без проведення аукціону здійснюється виключно в ЕТС. До 01.10.2020 оприлюднення договорів оренди, укладених без проведення аукціону, змін і доповнень до договорів оренди здійснюються на офіційних вебсайтах орендодавців (п. 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону).

У разі надходження заяви про оренду від особи, яка має право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону, інформація про об’єкт, який передається в оренду, та укладений договір публікуються в ЕТС.

 Етапність передачі в оренду державного та комунального майна передбачає:

– прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду;

– внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до ЕТС;

– прийняття рішення про включення потенційного об’єкта оренди до одного із Переліків;

– опублікування інформації про потенційний об’єкт оренди, щодо якого прийнято рішення про включення до одного з Переліків, в ЕТС;

– розміщення в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду;

– проведення аукціону на право оренди майна або передача об’єкта в оренду без проведення аукціону, укладення та публікація в ЕТС договору оренди.

Детальніше з матеріалом можна ознайомитися

в журналі “Вісник Пенсійного фонду України” № 5, 2020