ВІСНИК

Нове в Законі України “Про публічні закупівлі”

З 19 квітня 2020 року введена в дію нова редакція Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон), яка внесла істотні зміни у процес закупівель за державні кошти. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 2 Закону Пенсійний фонд України належить до замовників, які здійснюють закупівлі відповідно до цього законодавчого акта.

Зверніть увагу!

Відповідно до п. 5 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону процедури закупівель товарів, робіт і послуг, розпочаті до введення в дію цього Закону, завершуються відповідно до порядку, що діяв до введення в дію цього Закону.

Відповідно до п. 6 розділу Х Прикінцеві та перехідні положення Закону договори про закупівлю, укладені у порядку та на умовах, установлених до введення в дію цього Закону, виконуються в повному обсязі до закінчення строку, на який такі договори були укладені. Зміни до таких договорів вносяться у порядку та на умовах, встановлених до введення в дію цього Закону.

У цій статті розглянемо основні положення та нововведення Закону.

 Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель

У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, замовник повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та може використовувати електронну систему закупівель, у тому числі електронні каталоги для закупівлі товарів.

У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов’язково оприлюднює в електронній системі закупівель   звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю.

Банки під час оплати за договорами про закупівлю перевіряють наявність звіту про результати проведення закупівлі шляхом його перегляду в електронній системі закупівель. У разі відсутності звіту про результати проведення закупівлі платіжне доручення вважається оформленим неналежним чином.

Електронний каталог

Електронний каталог – систематизована база актуальних пропозицій, що формується та супроводжується централізованою закупівельною організацією в електронній системі закупівель та використовується замовником з метою відбору постачальника товару (товарів), вартість якого (яких) є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 і 2 ч. 1 ст. 3  Закону.

Якщо закупівля товарів здійснюється з використанням електронного каталогу, придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 та 2 ч. 1 ст. 3 може здійснюватися без застосування порядку проведення спрощених закупівель.

Структура, порядок формування та використання електронних каталогів визначається Кабінетом Міністрів України.

Спрощені закупівлі

Спрощена закупівля – придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 і 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону.

Замовники здійснюють спрощені закупівлі шляхом використання електронної системи закупівель у порядку, передбаченому цим Законом.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у відповіді на запит 1132/2019   наголосило, що відповідальною за організацію та проведення спрощеної закупівлі з  19.04.2020 є лише уповноважена особа.

Уповноважена особа (особи) – службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель згідно з цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту).

Зверніть увагу!

Відповідно до пп. 2 п. 4 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону до 01.01.2022 уповноважені особи мають підтвердити рівень володіння знаннями у сфері публічних закупівель з урахуванням вимог абз. другого ч. 8 ст. 11 цього Закону (уповноважена особа для здійснення своїх функцій, визначених цим Законом, підтверджує свій рівень володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу шляхом проходження безкоштовного тестування. Порядок організації тестування уповноважених осіб визначається Уповноваженим органом).

Уповноважена особа здійснює свою діяльність на підставі укладеного із замовником трудового договору (контракту) або розпорядчого рішення замовника та відповідного положення. Уповноважена особа повинна мати вищу освіту, як правило юридичну або економічну освіту. У разі визначення кількох уповноважених осіб розмежування їх повноважень та обов’язків визначається рішенням замовника.

Не можуть визначатися або призначатися уповноваженими особами посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

Для підготовки тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимог до предмета закупівлі за рішенням замовника уповноважена особа може залучати інших працівників замовника.

Детальніше з матеріалом можна ознайомитися

в журналі “Вісник Пенсійного фонду України” № 5, 2020