1. Умови призначення (набуття права). Пенсійний вік.

Умови призначення пенсій за віком: визначені у статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»):

• досягнення пенсійного віку;

• наявність відповідного страхового стажу.

Право на пенсію за віком мають особи після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не менше 15 років по 31 грудня 2017 року.

Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу:

з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року – не менше 25 років;

з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – не менше 26 років;

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – не менше 27 років;

з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року – не менше 28 років;

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – не менше 29 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – не менше 30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – не менше 31 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – не менше 32 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – не менше 33 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – не менше 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – не менше 35 років.

Для жінок 1961 року народження і старших збільшення пенсійного віку відбувається поступово. Право на пенсію за віком у них виникає після досягнення  такого віку:

Вік виходу на пенсію

Дата народження жінки

55 років

народилися до 30 вересня 1956 року включно;

55 років 6 місяців

народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

56 років

народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

56 років 6 місяців

народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

57 років

народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

57 років 6 місяців

народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

58 років

народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

58 років 6 місяців

народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

59 років

народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

59 років 6 місяців

народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;

60 років

народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

У деяких випадках українці мають право вийти на пенсію до досягнення цього віку (достроково).

У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, страхового стажу, передбаченого частиною першою цієї статті, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки мають особи за наявності страхового стажу:

по 31 грудня 2018 року – від 15 до 25 років;

з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – від 16 до 26 років;

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – від 17 до 27 років;

з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року – від 18 до 28 років;

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – від 19 до 29 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – від 20 до 30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 21 до 31 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – від 22 до 32 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – від 23 до 33 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – від 24 до 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – від 25 до 35 років.

У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2019 року, страхового стажу, передбаченого частинами першою і другою цієї статті, право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу:

з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – від 15 до 16 років;

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – від 15 до 17 років;

з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року – від 15 до 18 років;

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – від 15 до 19 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – від 15 до 20 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 15 до 21 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – від 15 до 22 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – від 15 до 23 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – від 15 до 24 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – від 15 до 25 років.

Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку.


2. Обчислення страхового стажу

Страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

 Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до 01.01.2004 – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (ст. 24 Закону).

Періоди трудової діяльності до 01.01.2004, які зараховуються до страхового стажу, визначені ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення». Ними, зокрема, є час догляду непрацюючої матері за дитиною до досягнення нею трирічного віку, військова служба, навчання (за денною формою) у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах тощо.

 Страховий стаж, набутий до 01.01.2004 р., підтверджується трудовою книжкою та документами, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637.

У разі якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до цього Закону, страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків.

 До страхового стажу для визначення права на призначення пенсії включаються періоди:

1) ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:

з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;

з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску);

2) проходження військової служби по 31 грудня 2017 року включно;

3) перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;

4) перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 цього Закону, у тому числі особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, а також в аспірантурі та докторантурі, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, мають право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування    (ст. 12 Закону).

Зазначені особи можуть брати добровільну участь відповідно до укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно із Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” .

 Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

3. Заробітна плата для обчислення пенсії за віком

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв (ст. 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством, за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, а за період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року – за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

У разі якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу, заробітна плата (дохід) обчислюється на підставі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески.

Якщо сума страхових внесків, сплачена виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), до заробітної плати для обчислення пенсії враховується розмір мінімальної заробітної плати.

Зп = Зс х (Ск : К)

 

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою (ст. 40 Закону):

                                                 , де:

Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;

Зс – середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах економічного розвитку, статистики. Тимчасово, з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, заробітна плата (дохід) для призначення пенсії визначається із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2016 та 2017 роки;

Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + … + Кзn);

К – страховий стаж за місяці, які враховано для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

Коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні пенсії, визначається за формулою:

 Кз = Зв : Зс, де:

 Кз – коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи;

Зв – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

Зс – середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу), а в разі одноразової сплати єдиного внеску відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» – за місяць, в якому укладено договір про добровільну участь.

4. Розмір пенсії за віком

Розмір пенсій  за віком у всіх випадках визначається індивідуально для кожної особи окремо за нормами Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  і залежить від:

·                       тривалості страхового стажу;

·                       величини заробітку, з якого були сплачені страхові внески;

·                       коефіцієнту страхового стажу;

·                       коефіцієнту заробітку;

·                       часу виходу на пенсію.

До основного розміру пенсій за віком можуть встановлюватися, (якщо є на те підстави) доплати, надбавки, підвищення.

Основний розмір пенсії за віком за розраховується формулою (стаття 27 Закону 1058)

  П = Зп * Кс

де:
П – розмір пенсії, у гривнях;
Зп – заробітна плата застрахованої особи (відповідно до статті 40 цього Закону);
Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи (відповідно до статті 25 цього Закону).

Мінімальний розмір пенсії за віком

Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом про Державний бюджет України на поточний рік, за наявності:

·                       у чоловіків – 35 років страхового стажу;

·                       у жінок – 30 років страхового стажу (стаття 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Розміри прожиткового мінімуму на 2019 рік, грн. ( стаття 7 Закону України “Про Державний бюджет України” на 2019 рік)

Вид прожиткового мінімуму

з 1 січня

з 1 липня

з 1 грудня

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць

1853

1936

2027

дітей віком до 6 років

1626

1699

1779

дітей віком від 6 до 18 років

2027

2118

2218

працездатних осіб

1921

2007

2102

осіб, які втратили працездатність

1497

1564

1638

 

Таким чином, мінімальний розмір пенсії за віком у 2019 році становить:

 з 1 січня 2019 року – 1497 грн.

з 1 липня 2019 року – 1564 грн.;

з 1 грудня 2019 року – 1638 грн.

У разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного в постанові КМУ прожиткового мінімуму (Постанова КМУ від 18 вересня 2004 р. № 1215 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення»)

Максимальний розмір пенсії за віком

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Тож у 2019 році максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати:

 з 1 січня 2019 року – 14 970 грн.

з 1 липня 2019 року – 15 640 грн.;

з 1 грудня 2019 року – 16 380 грн

5. Надбавка за понаднормовий стаж

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» , але не більш як на 1 % мінімального розміру пенсії за віком (стаття 28 цього Закону).

6. Особливості призначення та виплати пенсій за вікомfb  

 Існують такі особливості призначення та виплати пенсій за віком:

·                       Жінкам, які народилися у період до 31 грудня 1961 року, після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» , у розмірі 2,5% за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку.

·                       Якщо чоловік або жінка виявили бажання продовжувати працювати після досягнення пенсійного віку, а пенсію отримувати з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається:

o                                  з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії;

o                                  з підвищенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до визначеної Законом 1058 формули, на такий відсоток:

Відсоток

За який період

на 0,5%

за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців

на 0,75%

за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців

При цьому підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

7. Дострокові пенсій за віком

Відповідно до статті 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на призначення дострокової пенсії за віком мають:

1.                Особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики після досягнення чоловіками 45 років, жінками – 40 років та за наявності в чоловіків не менше 20 років страхового стажу, а в жінок не менше 15 років страхового стажу.

2.                Особи з інвалідністю по зору I групи – сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи після досягнення чоловіками 50 років, жінками – 40 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу в чоловіків і не менше 10 років страхового стажу в жінок.

3.                Жінки, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу. При цьому до числа інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років.

Довідково: право на призначення дострокової пенсії за віком мають жінки, які усиновили дітей як до досягнення ними шестирічного віку, так і після цього віку, при наданні свідоцтва про народження дитини, де вона зазначена матір’ю дитини.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей чи дитини-інваліда здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності не менше 20 років страхового стажу;

Довідково: Це право батько набуває у разі, якщо  матір письмово надасть заяву про відмову у призначенні їй дострокової пенсії за віком і призначення пенсії батькові. Треба мати на увазі, що заява матір’ю пишеться довільної форми, із зазначенням необхідних  умов – відмови від призначення їй пенсії та згода на призначення пенсії батькові дітей. Якщо матір дітей померла, надається свідоцтво  ДРАЦС  про смерть, якщо вона позбавлена батьківський прав чи визнана безвісно відсутньою – надається відповідне  рішення суду.