ВІСНИК

Перелік документів, необхідних для підтвердження стажу

Підтвердження стажу

Перелік документів, необхідних для підтвердження комісіями при головних управліннях Пенсійного фонду України в областях та м. Києві періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах
1. Заява про підтвердження стажу роботи.
2. Документи, які підтверджують факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації (у тому числі архівні) – щодо підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004, та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).
3. Трудова книжка.
4. Документи, видані архівними установами, зокрема:
   а) довідка про заробітну плату;
   б) копії документів про проведення атестації робочих місць;
   в) копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності – довідка про їх відсутність).
У разі необхідності заявник може подавати інші документи, які можуть підтверджувати виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

Перелік документів, необхідних для видачі довідки про наявний страховий стаж для призначення ТДСД відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1098
1. Паспорт або інший документ, що підтверджує особу, місце її проживання (реєстрації) та вік, а у разі звернення інших осіб від імені заявника – також документи, що посвідчують особу та її повноваження.
Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім тих, у кого відсутня довідка через релігійні переконання) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Документи про страховий стаж.
Свідоцтва про народження дітей (за наявності).
Свідоцтво про одруження чи інший документ про зміну прізвища, імені та по батькові.