Виплата та доставка пенсій

Основне завдання Пенсійного фонду — виплата та доставка пенсій.

Пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Підприємства поштового зв’язку та банківські установи, як суб’єкти системи пенсійного забезпечення в Україні здійснюють виплату і доставку пенсій щомісяця протягом виплатного періоду, який триває з 4 по 25 число.

Порядок виплати пенсій підприємствами поштового зв’язку регулюється  Інструкцією про виплату  та доставку пенсій, соціальних допомог національним  оператором поштового зв’язку, затвердженою наказом від 28.04.2009 за №464/156 Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства праці та соціальної політики України, постановою правління Пенсійного фонду України від 28.04.2009 № 14-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.07.2009 за № 592/16608.

Виплата пенсій підприємствами поштового зв’язку може здійснюватись безпосередньо у відділеннях поштового зв’язку або з доставкою на домашню адресу пенсіонера згідно з графіком обслуговування за кожною доставною дільницею.

Виплата пенсій банківськими установами здійснюється відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 р. № 1596 (зі змінами).

Перерахування коштів установам уповноважених банків здійснюється протягом місяця за датами у межах виплатного періоду. Дати та виплатний період визначаються органами Пенсійного фонду.

Незалежно від способу отримання пенсії, пенсіонери, що отримують підвищення до пенсії за нормами Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (інваліди війни, учасники бойових дій, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей загиблих) мають право на першочергову виплату пенсій, яка здійснюється в першій декаді, не пізніше 10 числа.

Виплата пенсій внутрішньо переміщеним особам, проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” № 637 від 05.11.2014 через рахунки та мережу установ і пристроїв ПАТ “Ощадбанк” з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків тільки на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.

Особам з інвалідністю I групи та особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовими заявами виплата пенсій може проводитись публічним акціонерним товариством “Укрпошта” з доставкою додому за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб;

Пенсія може виплачуватися за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначаються законом. Виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності.

Звернення за призначенням пенсії

Алгоритм дій

  1. Звернення за призначенням пенсії може бути здійснено:

– заявником особисто;

– через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально;

– батьками, усиновителями, батьками-вихователями, прийомними батьками, патронатними вихователями, опікунами, піклувальниками за місцем їх проживання (реєстрації), представниками закладів (органів опіки і піклування), які виконують функції опікунів і піклувальників за місцезнаходженням таких закладів (органів) – у разі якщо особа, якій призначається пенсія, не досягла повноліття або є недієздатною (далі – законний представник);

– через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації за місцезнаходженням такого підприємства, установи або організації – за бажанням працюючої особи.

  1. Звернення за призначенням пенсії може бути здійснено в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку особою.
  1. Особа надає заяву про призначення пенсії до управління Пенсійного фонду України (за своїм вибором).

У разі призначення пенсії громадянам України, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, заява подається до органів, що призначають пенсію, визначених постановою правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року № 13-4 “Про органи, що здійснюють виплату пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 липня 2014 року за № 804/25581.

Особа, засуджена до позбавлення волі, подає заяву про призначення пенсії до управління Пенсійного фонду України за місцезнаходженням виправного закладу.

  1. Заявник (законний представник) пред’являє паспорт, який засвідчує його особу (особу, в інтересах якої звертається), місце проживання (реєстрації) та вік.

Якщо в паспорті відсутня реєстрація – надається довідка про місце проживання (видана житлово-експлуатаційними або іншими організаціями, або органам місцевого самоврядування) або довідка про реєстрацію місця проживання.

Якщо заява про призначення пенсії подається через представника, обов’язково надаються документи, що посвідчують його повноваження (доручення, рішення про встановлення опіки чи піклування, рішення суду) та документ, що посвідчує особу.

  1. До заяви про призначення пенсій надаються документи, перелік яких визначено Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 р. за № 1566/11846:

– для пенсій за віком – пунктом 2.1,

– для пенсій по інвалідності – пунктом 2.2 Порядку;

– для пенсій у зв’язку з втратою годувальника – пунктом 2.3.

 

Електронні послуги Пенсійний фонд України надає через ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ.