Публічний договір
«Правила надання Послуги доступу до правової допомоги «Адвокат «Пенсійного
кур’єра» для Клієнтів
ТОВ
«УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛЬНА МЕДІА-ГРУПА» в абонементі для фізичних осіб

Параграф 1. Загальні положення

 1. «Добрий адвокат» зобов’язується надавати Клієнтам Послуги доступу до правової допомоги (далі – «Послуги») на умовах, передбачених цим Публічним договором «Правила надання Послуги доступу до правової допомоги «Адвокат «Пенсійного кур’єра» згідно з передбаченими в ньому правилами (далі – «Правила») та чинним законодавством України.
 2. Положення Правил застосовуються до послуг, які «Добрий адвокат» надає Клієнтам Партнера – ТОВ «УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛЬНА МЕДІА-ГРУПА».
 3. Ці Правила є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України. З питань, які не врегульовані Правилами, застосовуються положення чинного законодавства України.

Параграф 2. Визначення

Терміни, що використовуються в Правилах, означають:

1) «Добрий адвокат» – Товариство з обмеженою відповідальністю «Добрий адвокат»  з  місцезнаходженням за адресою: 03039, місто Київ, вулиця Голосіївська, буд. 7, корпус 2.

2) Центр правової допомоги  – телефонний центр з обслуговування клієнтів «Алло правник», що діє за номером телефону +380 (44) 36 36 222, за допомогою якого надається Послуга, а в її рамках – правова допомога Правника, який працює з понеділка по п’ятницю з 8:00-20:00, за винятком державних свят, а також 31 грудня кожного року.

3) Послуга – послуга доступу до правової допомоги, що надається «Добрий адвокат» в обсязі, що випливає з Пакета, яка полягає в організації та забезпеченні Клієнтам доступу до надання Правової допомоги Правниками за допомогою засобів спілкування на відстані.

4) Правник – адвокат, який співпрацює з «Добрий адвокат», зареєстрований у Єдиному реєстрі адвокатів України; дані Правника, що надає Правову допомогу, визначаються під час надання Послуги.

5) Клієнт – фізична особа, яка має повну дієздатність, погодилась з цими Правилами, приєдналась до Публічного договору «Правила надання послуг доступу до правової допомоги «Адвокат «Пенсійного Кур’єра» та має право користуватися Послугою.

6) Правова допомога – це послуга, яка надається Правником Клієнту в обсязі, що випливає з Пакета. Правова допомога може бути надана у формі Юридичної консультації (або в іншій прирівняній до неї формі) та/або підготовки документа та стосуватися:

a) правової допомоги у справах приватного життя – правова допомога, пов’язана з усіма правовими проблемами, крім питань, пов’язаних з господарською діяльністю та податкових консультацій, незалежно від сфери права, якої стосується ця проблема;

б) правової допомоги з питань володіння і використання транспортного засобу та нерухомого майна – правова допомога з усіх правових питань, пов’язаних з володінням і використанням транспортного засобу та нерухомого майна, на володіння якими Клієнт має законне право;

в) відправлення правового акта – відправлення Клієнту чинного правового акта, а також відправлення правового акта, дійсного на дату, зазначену Клієнтом;

г) відправлення шаблону документа – відправлення Клієнту шаблону документа, зазначеного Клієнтом, в електронному вигляді;

e) пересилання юридичного інформаційного бюлетеня – надсилання Клієнту електронною поштою юридичного інформаційного бюлетеня, створеного «Добрий адвокат», що містить інформацію на предмет змін в праві;

є) аналіз документів – правова допомога, що полягає у комплексному аналізі документів, наданих Клієнтом;

ж) підготовки документа – правова допомога у вигляді підготовки документа, що міститься у Додатку до Правил;

з) можливості участі адвоката у розмові Клієнта з іншою особою шляхом підключення до телефонної розмови, якщо розмова стосується з’ясування правових питань, які виникли між Клієнтом та третьою особою (послуга «Поговоріть з моїм адвокатом»);

і) можливості дзвінка адвоката від імені Клієнта до офіційної державної установи України. Клієнт може ознайомитися зі змістом та результатами дзвінка у своєму індивідуальному обліковому записі Клієнта, який ведеться в ІТ-системі «АллоПравник24», за умови, що Клієнт створив такий запис згідно з цими правилами (послуга «Офіційний дзвінок адвоката»).

7) Договір – договір про надання Послуги, укладений між «Добрий адвокат» та Партнером.

8) Пакет – предмет Послуги, що визначає сферу дії, кількість та вид послуг Правової допомоги, на отримання яких Клієнт має право, який становить Додаток до Договору та/або Правил.

9) Строк дії Послуги – період, протягом якого Клієнт  має право користуватися Послугою.

10) Індивідуальний Номер Клієнта – номер, що складається з послідовності літер і  цифр, який генерується «Добрий адвокат» та надається Клієнту та який може використовуватися «Добрий адвокат» для ідентифікації Клієнта під час контакту з Центром правової допомоги.

11) «АллоПравник24» – індивідуальний обліковий запис, який ведеться в ІТ-системі і доступний через мережу Інтернет, захищений паролем, присвоєний кожному Клієнту, який доступний лише Клієнту і який використовується для:

а) користування Клієнтом Послугами, включаючи збереження історії користування Послугами;

б) зв’язку Клієнта з  «Добрий адвокат», включаючи передачу документів, пов’язаних з наданою Послугою.

12) Юридична консультація – представлення в рамках надання Правової допомоги Правником, згідно з українським законодавством, рішення відповідно до представленого Клієнтом фактичного стану за допомогою засобів спілкування на відстані. До юридичної консультації зараховується також послуги «Поговоріть з моїм адвокатом» та «Офіційний дзвінок адвоката».

13) Підготовка документа – підготовка документа, що міститься у Додатку до Правил.

14) Нестандартна послуга – послуга, яка не міститься в межах Пакета, яка складається, зокрема, з підготовки документа, підготовки правового висновку та іншої правової допомоги, яка може бути виконана «Добрий адвокат» для Клієнта на підставі окремих домовленостей.

15) Партнер – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська соціальна медіа-група», код ЄДРПОУ 41122462, адреса: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9.

Параграф 3. АллоПравник24

 1. Клієнт має право доступу до АллоПравник24. Використання Клієнтом АллоПравник24 є добровільним і не є необхідним для користування Послугою, за винятком придбання Послуги, зазначеної в Параграф 3 ч. 4 пункту 1.
 2. Активація АллоПравник24 можлива через веб-сайт www.alloprawnyk.com шляхом використання посилання «Створити обліковий запис» та заповнення реєстраційної форми або під час телефонної розмови за допомогою консультанта Центру юридичної допомоги.
 3. Під час реєстрації Клієнт погоджується на обробку його персональних даних, підтверджує, що він приймає політику конфіденційності та політику cookie, що використовується компанією «Добрий адвокат».
 4. Після заповнення та підтвердження даних у реєстраційній формі на адресу електронної пошти, вказану в ній, буде надіслано повідомлення із зазначенням способу підтвердження реєстрації. Після підтвердження реєстрації Клієнтом процес реєстрації завершується, що приводить до створення в АллоПравник24 облікового запису Клієнта.
 5. Клієнт не може ділитися своїм логіном та паролем свого облікового запису в АллоПравник24 з третіми особами, а у разі свідомого надання Клієнтом доступу третім особам або у разі недотримання Клієнтом належної старанності з метою збереження його пароля та логіну, компанія «Добрий адвокат» не несе відповідальності за використання третьою стороною облікового запису Клієнта в АллоПравник24.

Параграф 4. Обсяг та спосіб надання Послуги

 1. Послуга надається в обсязі та з урахуванням обмежень, що випливають з Пакета.
 2. В рамках Послуги «Добрий адвокат» надає Клієнту:

1) доступ до Центру правової допомоги;

2) доступ до АллоПравник24 через вебсайт www.alloprawnyk.com;

3) Правову допомогу Правниками в обсязі, що випливає з Пакета послуг, в робочі години Центру правової допомоги.

 1. Послуга може надаватися шляхом:

1) використання телефонного зв’язку;

2) використання факсу на номер, зазначений Клієнтом;

3) листування у електронному вигляді за електронною адресою, вказаною Клієнтом;

4) через АллоПравник24.

 1. Умовою надання Правником Правової допомоги є доступ Клієнта до мобільного або стаціонарного телефону, який дає можливість з’єднатися з «Добрий адвокат», факсу або комп’ютера з доступом до мережі Інтернет і електронної поштової скриньки, залежно від узгодженого Правником і Клієнтом способу.
 2. Послуга надається українською мовою. За бажанням Клієнта та за наявності відповідної можливості з боку Правника, Послуга може надаватися російською мовою.
 3. «Добрий адвокат» зобов’язується вжити всіх заходів, спрямованих на надання Клієнтам Послуги з належною старанністю, відповідною для осіб, які мають передбачені законом права на надання Правової допомоги. Стандарти поведінки Правників викладені в:

1) Законі України від 5 липня 2012 року «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

2) «Правилах адвокатської етики», затверджених  Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року 09 червня 2017 року.

 1. При наданні Послуги, «Добрий адвокат» і Правники, які надають Правову допомогу, зобов’язані зберігати захищену відповідними положеннями чинного законодавства України професійну таємницю відповідно до правил, зазначених у пункті 6, та відповідно до внутрішніх правил «Добрий адвокат».
 2. Клієнт не має права на повернення сплачених платежів за невикористані Послуги.

Параграф 5. Порядок передплати та користування Послугою

 1. Передплатити Послугу можна шляхом:

– підписання договору приєднання до Правил та здійснення оплати Послуги в повному обсязі у зручний для Клієнта спосіб;

– оформлення замовлення та здійснення в повному обсязі оплати Послуги на вебсайті Партнера;

– оплати Послуги за допомогою Приват24, терміналу самообслуговування Приватбанку або у банківському відділенні Приватбанку;

– іншим способом за погодженням із Партнером.

Оплата Послуги в порядку, зазначеному в цьому пункті, одночасно вважається погодженням Клієнта із умовами надання Послуги, передбаченими цими Правилами, та приєднанням Клієнта до Публічного договором «Правила надання Послуги доступу до правової допомоги «Адвокат «Пенсійного кур’єра» (Правил).

 1. Для користування Послугою необхідно здійснити телефонний дзвінок до Центру правової допомоги.
 2. Після з’єднання з Центром правової допомоги Клієнт зобов’язаний надати ідентифікаційні дані (ім’я та прізвище або індивідуальний номер клієнта) з метою його ідентифікації.
 3. Після здійснення ідентифікації Клієнт надає консультанту Центру правової допомоги інформацію, яка надасть можливість визначити галузь права, до якої відноситься його проблема, або іншу інформацію, необхідну для з’єднання Клієнта з відповідним Правником.
 4. Після з’єднання з Правником Клієнт отримує можливість використання Правової допомоги під час безпосередньої розмови з Правником.

Параграф 6. Надання Правової допомоги

 1. У рамках Послуги Клієнт має доступ до Юридичної консультації відповідно до ліміту, що випливає з придбаного Пакета. Використання Юридичної консультації означає використання Послуги, за винятком випадків, передбачених у п. 2.
 2. Правова допомога у формі надсилання правового акта, шаблону документа та юридичного бюлетеня не приводить до використання Юридичної консультації.
 3. Протягом Строку Дії Послуги в межах того самого фактичного стану Клієнт має право повторно скористатися Правовою допомогою з того самого питання з метою отримання додаткових пояснень, що не призводить до необхідності придбання нової Послуги. Проте відповідь на запитання щодо тієї самої юридичної проблеми, але зі зміною фактичного або правового стану справи буде розглядатися як нова Юридична консультація і буде відніматися з лімітів для цього Пакета. Рішення щодо того, чи відбулася зміна фактичного стану приймає Правник, який надає Юридичну консультацію.
 4. Правова допомога може стосуватися таких типів питань:

1) правова допомога у справах приватного життя;

2) правова допомога з питань володіння і використання транспортного засобу та нерухомого майна;

3) відправлення правового акта;

4) відправлення шаблону документа;

5) аналіз документів;

6) підготовки документів.

 1. Незалежно від Послуг у Пакеті, Клієнт може скористатися Нестандартною послугою.
 2. Правова допомога надається на підставі наданого Клієнтом опису справи (фактичний стан). У ситуації, коли представлений по телефону опис справи потребує доповнення, Клієнт надсилає через АллоПравник24, електронною поштою або факсом документи, необхідні для отримання повної відповіді. Клієнт повинен надати Правнику опис справи та/або документи, які представляють всебічну та повну картину відомого йому фактичного стану у справі, у якій Клієнт очікує Правової допомоги. «Добрий адвокат» і Правник не несуть відповідальності за Правову допомогу, яка була надана на підставі представленого Клієнтом фактичного стану, якщо цей стан виявився помилковим або неповним.
 3. «Добрий адвокат» застерігає, що передача Клієнтом інформації, яка відноситься до професійної таємниці, через електронні засоби зв’язку потребує дотримання правил належної обережності шляхом використання захищених джерел мережі Інтернет і телекомунікаційних мереж, оскільки недотримання цієї вимоги створює ризик перехоплення даних неуповноваженими особами. «Добрий адвокат» використовує тільки захищені мережі.
 4. Клієнту забороняється надавати «Добрий адвокат» контент, який має незаконний характер.
 5. Клієнт може отримати правову допомогу у справах, які стосуються самого Клієнта, його чоловіка/дружини та неповнолітніх дітей Клієнта.
 6. Правова допомога надається у формі Юридичної консультації одразу під час телефонної розмови між Клієнтом і Правником, за винятком випадків, коли під час розмови Клієнт узгодив з Правником інший строк надання Юридичної консультації або її закінчення. У разі необхідності доповнення фактичного стану або надсилання документів, Юридична консультація надається не пізніше ніж протягом 24 робочих годин з моменту доповнення Клієнтом відповідної інформації. У разі Підготовки документа (або Аналізу документів) Юридична консультація надається у строк, узгоджений з Клієнтом, але не пізніше ніж протягом 72 робочих годин з моменту відправлення документації, що є основою Підготовки документа (Аналізу документів).
 7. Послуга «Поговоріть з моїм адвокатом» надається у формі участі адвоката у розмові Клієнта з іншою особою шляхом підключення до телефонної розмови, якщо розмова стосується з’ясування правових питань, які виникли між Клієнтом та третьою особо. Для отримання цієї послуги Клієнт повинен зателефонувати до Центру правової допомоги та повідомити про бажання скористатися цією послугою. До розмови Клієнта приєднується вільний адвокат, який знаходиться у цей час на чергуванні в Центрі правової допомоги.
 8. Офіційний дзвінок адвоката надається у формі дзвінка адвоката від імені Клієнта до офіційної державної установи України. Для отримання цієї послуги Клієнт повинен зателефонувати до Центру правової допомоги «Добрий адвокат» та повідомити про бажання скористатися цією послугою. Послуга надається у строк, узгоджений з Клієнтом, але не пізніше ніж протягом 72 робочих годин з моменту отримання від Клієнта запиту на цю послугу і інформації та/або документів, необхідних її надання. Офіційний дзвінок виконує вільний адвокат, який знаходиться у цей час на чергуванні в Центрі правової допомоги «Добрий адвокат». Клієнт може ознайомитися зі змістом та результатами дзвінка у своєму індивідуальному обліковому записі Клієнта, який ведеться в ІТ-системі «АллоПравник24», за умови, що Клієнт створив такий запис згідно з цими правилами.
 9. Правова допомога надається на підставі положень чинного законодавства України, з урахуванням відповідного правового стану на день її надання.
 10. З обсягу Правової допомоги виключаються питання, в яких:

1) існує конфлікт інтересів між Клієнтом та Правником, компанією «Добрий адвокат», Партнером;

2) є обставини, які виключають можливість її надання, відповідно до чинного законодавства України або правил професійної етики Правника.

 1. Для безпеки та гарантії найвищої якості Послуги розмова між Клієнтом та Центром Правової допомоги Клієнтом та Правником записується технічними засобами фіксації і охоплюється професійною таємницею. Зміст записів захищено відповідно до положень, зазначених у Параграф 5 пункту 6 Правил та відповідно до внутрішніх регламентів «Добрий адвокат».

Параграф 7. Відповідальність

 1. Згідно з наведеними нижче положеннями, «Добрий адвокат» несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання Послуги відповідно до положень чинного законодавства України.

«Добрий адвокат» не несе відповідальності за неможливість використання Клієнтом Послуги внаслідок форс-мажорних обставин. «Добрий адвокат» зобов’язаний продовжити надання Послуги одразу після припинення їх дії.

 1. За неналежне надання Правової допомоги відповідальність несе Правник.
 2. Якщо інформація або документи, надані Клієнтом компанії «Добрий адвокат» або Правнику з метою отримання Послуги, виявляться невірними, неправдивими або неповними, «Добрий адвокат» і Правник не несуть відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну внаслідок надання Клієнтом такої інформації або документів.

Параграф 8. Подання рекламації і спосіб її розгляду

 1. Рекламації щодо надання Послуги можуть бути подані в письмовій формі або електронною поштою.
 2. Рекламації повинні бути подані за адресою для кореспонденції: ТОВ «Добрий адвокат», 03039, місто Київ, вулиця Голосіївська, буд. 7, корпус 2.з приміткою: Рекламація «Добрий адвокат» або за електронною адресою: reklamacja@alloprawnyk.com з вказівкою в темі повідомлення: Рекламація «Добрий адвокат».
 3. Для належного розгляду рекламації «Добрий адвокат» має право попросити Клієнта надати ідентифікаційні дані та вказати фактичні обставини, необхідні для належного розгляду рекламації. «Добрий адвокат» надає відповідь на рекламацію протягом 14 днів після її отримання.
 4. Відповідь на рекламацію надається в письмовій формі.

Параграф 9. Обробка персональних даних і політика Конфіденційності

 1. Уклавши договір з «Добрий адвокат», Клієнт погоджується на обробку своїх персональних даних, наданих «Добрий адвокат», для належного виконання Договору.
 2. Уклавши договір з «Добрий адвокат», Клієнт погоджується на збір, обробку та використання своїх персональних даних, необхідних для повідомлення його з боку «Добрий адвокат» через SMS-повідомлення на вказаний номер телефону або надсилання на адресу електронної пошти..
 3. Для клієнтів, які користуються АллоПравник24, застосовується політика конфіденційності, яка діє в компанії «Добрий адвокат». Обсяг персональних даних, переданих «Добрий адвокат», включає, з урахуванням п. 4:

1) прізвище, ім’я та по батькові Клієнта:

2) адресу Клієнта;

3) ідентифікаційний номер;

4) номер телефону та/або факсу;

5) електронну адресу.

 1. «Добрий адвокат» і Клієнт можуть окремо домовитися про інший обсяг персональних даних, які надаються Клієнтом.

Параграф 10. Розірвання договору Клієнтом

 1. Клієнт, який є споживачем у значенні Закону України від 12 травня 1991 року «Про захист прав споживачів», може розірвати договір без подання причини протягом 14 днів з дати укладення договору з урахуванням положень ст. 13 Закону України «Про захист прав споживачів». Для цього Клієнт повинен повідомити «Добрий адвокат» про розірвання договору.
 2. Зразок повідомлення про розірвання договору становить додаток № 3 до цих Правил.
 3. Клієнт не має права на розірвання договору у разі, якщо він почав користуватися Послугою до закінчення 14-денного строку, зазначеного в пункті 1.
 4. У разі розірвання договору Клієнтом, «Добрий адвокат» повертає сплачену Клієнтом суму, не пізніше ніж протягом 30 робочих днів, на банківський рахунок, вказаний Клієнтом, або поштовим переказом за адресою, вказаною у Підтвердженні укладення договору, за вибором Клієнта.
 5. «Добрий адвокат» у тій мірі, в якій це є згідним з чинним законодавством, не несе відповідальності за відсутність повернення коштів або затримку у поверненні, якщо Клієнт, незважаючи на вимогу, не надасть номер банківського рахунку, на який повинні бути повернені кошти або не надасть усіх необхідних для здійснення повернення даних. Крім того, «Добрий адвокат» не несе відповідальності за відсутність повернення коштів або затримку у поверненні, якщо це сталося внаслідок передачі Клієнтом невірних персональних даних (ПІБ, адреса), або неправильного номера банківського рахунку.

Параграф 11. Розірвання договору

 1. «Добрий адвокат» може розірвати договір негайно після письмового повідомлення Клієнта у разі виявлення:

1) надання Клієнтом стороннім особам даних, що дають можливість використовувати Послугу третіми особами;

2) використання Клієнтом наданої Послуги у спосіб, який суперечить законодавству.

 1. У разі припинення дії договору у вищезазначеному порядку Клієнт не має права на повернення Платежу або його частини.

Параграф 12. Заключні положення

 1. Правила дійсні з 24 грудня 2019 року.
 2. Договори між Клієнтом та «Добрий адвокат» реалізуються на підставі положень Правил, що діють в день укладення Договору.
 3. Спори, що виникають за цим Договором, розглядаються судом загальної юрисдикції за місцезнаходженням Клієнта.

 

Додаток № 1 до Правил

Обсяг Послуги

ОБСЯГ ПОСЛУГИ юридична консультація по телефону,  послуга «поговоріть з моїм адвокатом», послуга «офіційний дзвінок адвоката» в усіх галузях права, пов’язаних з приватним життям, включаючи юридичні консультації у справі володіння і використання транспортного засобу та нерухомого майна, за виключенням податкових консультацій 2 послуги

/на 1 місяць

аналіз документів, підготовка документа* 1 / на 2 місяці
юридичний бюлетень             Так
Надсилання юридичних актів

та зразків договорів, документів

та інших листів

           Так
податкові консультації            Ні
строк дії 12 місяців
ціна пакета для Клієнта (грн.) 300,00

 

 Додаток № 2 до Правил

Перелік документів, що обробляються

Заяви ·     заява щодо витрат судового провадження

·     заява про призначення представника у судовому процесі

·     заява про негайне виконання судового рішення

·     заява на поновлення процесуального строку

·     заява про внесення виправлень у рішення суду

·     заява про звільнення від судових витрат

·     заява про скасування ухвали про стягнення штрафу

·     заява про видачу скороченого та/або повного судового рішення

·     заява на видачу роз’яснення судового рішення

·     заява про встановлення опікуна або піклувальника

·     заява на відшкодування до страховика

·     заява про відстрочення, розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення

·     заява про відкладення, відстрочку або розстрочку виконавчого провадження

·     заява про розстрочення або відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу

·     заява про призупинення виконання судового рішення

·     заява про визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею

·     заява про прийняття спадщини за законом або заповітом

·     заява про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом або заповітом

·     заява про відмову від прийняття спадщини

·     заява на декларування набуття спадщини відповідно до Закону

·     заява про визначення походження дитини (материнства, батьківства)

·     заява на побачення із взятим під варту (підсудним, засудженим)

·     заявка на отримання субсидії

·     заява про державну реєстрацію права власності на будинок

·     заява на дозвіл на перепланування, переобладнання житла

Договори ·     договір оренди

·     договір найму житла

·     договір піднайму житла

·     договір поруки

·     договір доручення

·     договір позички

·     договір купівлі-продажу

·     договір комісії

·     договір довічного утримання (догляду)

·     договір купівлі-продажу автомобіля

·     договір прокату

·     договір міни

·     договір зберігання

·     договір простого товариства

·     договір дарування

·     договір на будівельні роботи

·     договір на ремонтні роботи

·     договір про надання послуг

Позови ·     позов про звільнення батьків від обов’язку утримувати дитину

·     позов про кошти на утримання дитини (аліменти)

Інше ·     довіреності

·     анулювання довіреності

·     вимога виконання зобов’язання

·     вимоги споживача у разі придбання товару неналежної якості

·     заява про скасування заочного судового рішення

 

Додаток № 3 до Правил

ФОРМА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Добрий адвокат», з місцезнаходженням у місті Києві за адресою: 03039, місто Київ, вулиця Голосіївська, буд. 7, корпус 2..

(У разі договору про надання доступу до правової допомоги, яка надається адвокатами за допомогою засобів дистанційного зв’язку відповідно до положень Публічного договору «Правила надання послуги доступу до правової допомоги для клієнтів ТОВ «УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛЬНА МЕДІА-ГРУПА» в абонементі для фізичних осіб», цю ФОРМУ варто подати особисто  або надіслати листом на зазначену адресу ТОВ «ДОБРИЙ АДВОКАТ» протягом 14 днів з моменту його укладення).

Дата укладення договору з ТОВ «ДОБРИЙ АДВОКАТ».

Дані Клієнта:

Ім’я             ………………………………………….

Прізвище    ………………………………………….

По батькові     ………………………………………..

Ідентифікаційний номер …………………………………………………

Спосіб повернення коштів у зв’язку з моїм виходом з договору, описаного вище *:

Номер банківського рахунку:        …………………………………………………

Поштовий переказ на адресу _______________________________

У зв’язку з моїм правом розірвання вищезазначеного договору, цим розриваю вищезазначений договір.

Прізвище, ім’я та по батькові Клієнта         …………………………………..

Підпис Клієнта           ………………………………………….

* позначити вибір хрестиком