Соціальні послуги — це дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають.

Перелік таких послуг закріплено у ст. 16 Закону України від 17.01.2019 № 2671-VIII «Про соціальні послуги».

Соціальні послуги поділяються на послуги, спрямовані на:

соціальну профілактику запобігання виникненню складних життєвих обставин та/або потраплянню особи/сім’ї в такі обставини
Примітка. Види соціальної профілактики визначені у додатку 1 до Наказу Мінсоцполітики від 10.09.2015 № 912 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги профілактики».
соціальну підтримку сприяння подоланню особою/сім’єю складних життєвих обставин
Примітка. Соціальна підтримка передбачає здійснення заходів, спрямованих на:

— формування відповідального батьківства, навчання батьків навичкам, необхідним для всебічного розвитку та виховання дітей;

— розвиток різних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

— запобігання негативним явищам та їх подолання.

соціальне обслуговування мінімізацію для особи/сім’ї негативних наслідків складних життєвих обставин, підтримку їх життєдіяльності, соціального статусу та включення у громаду

За типами соціальні послуги поділяють на:

1 прості соціальні послуги, що не передбачають надання постійної або систематичної комплексної допомоги (інформування, консультування, посередництво, надання притулку, представництво інтересів тощо)
2 комплексні соціальні послуги, що передбачають узгоджені дії фахівців з надання постійної або систематичної комплексної допомоги (догляд, виховання, спільне проживання, соціальний супровід, кризове втручання, підтримане проживання, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція тощо)
3 комплексні спеціалізовані соціальні послуги, що надаються певній категорії отримувачів соціальних послуг (ВІЛ-інфікованим особам, особам із залежністю від психотропних речовин, особам, які постраждали від торгівлі людьми, біженцям, особам із психічними розладами та іншим)
4 допоміжні соціальні послуги, що надаються у вигляді натуральної допомоги (продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни, санітарно-гігієнічні засоби для прибирання, засоби догляду, одяг, взуття та інші предмети першої необхідності, організація харчування, забезпечення паливом тощо) та технічних послуг (транспортні послуги, переклад жестовою мовою тощо)

Залежно від місця надання соціальні послуги поділяють на послуги, що надають:

1 за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома)
2 у приміщенні надавача соціальних послуг:

— стаціонарно — в умовах цілодобового перебування (проживання) отримувача соціальної послуги із забезпеченням харчуванням та умовами для проживання;

— напівстаціонарно — протягом визначеного часу доби з умовами для нічного або денного перебування

3 за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці

Залежно від строку надання соціальні послуги поділяють на послуги, що надають:

екстрено (кризово) невідкладно (протягом доби) у зв’язку з обставинами, що загрожують життю та/або здоров’ю отримувача соціальних послуг
постійно не менше одного разу на місяць протягом більше одного року
тимчасово не менше одного разу на місяць протягом до одного року
одноразово

 

Базові соціальні послуги — соціальні послуги, надання яких забезпечується Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами міських рад міст обласного значення, а також виконавчими органами сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад.

Базовими є такі соціальні послуги:

1 догляд вдома, денний догляд 10 посередництво (медіація)
2 підтримане проживання 11 соціальна профілактика
3 соціальна адаптація 12 натуральна допомога
4 соціальна інтеграція та реінтеграція 13 фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору
5 надання притулку 14 переклад жестовою мовою
6 екстрене (кризове) втручання 15 догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних
7 консультування 16 супровід під час інклюзивного навчання
8 соціальний супровід 17 інформування
9 представництво інтересів

Умовно базові послуги можна поділити на:

— превентивні/профілактичні: консультування, інформування, соціальна профілактика;

— для осіб/сімей, що потрапили у складні життєві обставини: соціальний супровід, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція, натуральна допомога, представництво інтересів, посередництво (медіація);

— для осіб з інвалідністю та похилого віку: підтримане проживання, догляд вдома, фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору, переклад жестовою мовою;

— для дітей з інвалідністю: супровід під час інклюзивного навчання, денний догляд;

— кризові послуги: екстрене (кризове) втручання, надання притулку;

— для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних.

Соціальні послуги надаються як державою, підприємцями, так і фізичними особами. Фізичні особи можуть надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг членам своєї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права і обов’язки та є:

1) особами з інвалідністю I групи;

2) дітьми з інвалідністю;

3) громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

4) невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

5) дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги.

Перелік зазначених тяжких захворювань, розладів, травм, станів дітей, яким не встановлено інвалідність, затверджує Кабінет Міністрів.

В такому випадку виплачується компенсація за догляд, яка розраховується як різниця між прожитковим мінімумом та середньомісячним сукупним доходом надавача соціальної послуги за попередніх 6 місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги. Середньомісячний сукупний дохід обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї на кількість членів сім’ї. Розмір компенсації за догляд фізичним особам без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, визначається з розрахунку 70 % мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою, але не більше 360 годин на місяць.

Компенсація виплачується відповідно до тристороннього письмового договору про надання соціальних послуг з догляду між фізичною особою – надавачем соціальних послуг з догляду, отримувачем соціальних послуг з догляду або його законним представником та структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міської ради міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад.

Однією з істотних умов такого договору є кількість годин надання соціальних послуг з догляду на місяць.

Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації за догляд затверджує Кабінет Міністрів.

Для отримання соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів треба подати до підрозділу з питань соцзахисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міської ради міст обласного значення, ради об’єднаної територіальної громади за місцем проживання або перебування заяву про надання соціальних послуг (може подати законний представник). Кожен громадянин може подати звернення, повідомлення в інтересах осіб/сімей, які потребують соціальних послуг.

Договір про надання соціальних послуг укладається в письмовій формі між надавачем та отримувачем соціальних послуг чи його законним представником.