Виплати, які здійснюються відповідно до Закону України

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»:

  2018 рік     2019 рік    
з 1 січня з 1 липня з 1 грудня з 1 січня з 1 липня з 1 грудня
мінімальна допомога по безробіттю:
– застрахованим особам, у яких розмір виплат залежить від страхового стажу
1440 1440 1440 1630 1630 1630
( у % до ПМ для працездатних осіб) 81,7 78,2 75,0 84,9 81,2 77,5
– особам, виплати яким призначаються без урахування страхового стажу 544 544 544 610 610 610
( у % до ПМ для працездатних осіб) 30,9 29,5 28,3 31,8 30,4 29,0
допомога на поховання для безробітних 1700 1777 1853 1853 1936 2027
( у % до ПМ на одну особу) 100 100 100 100 100 100
Виплати, які здійснюються відповідно до Закону України

«Про  загальнообов’язкове державне соціальне страхування»  (для застрахованих осіб):

 
  2018 рік 2019 рік
  з 1 січня з 1 липня з 1 грудня з 1 січня з 1 липня з 1 грудня
допомога на поховання для працюючих та членів їх сімей 4100 4100 4100 4100 4100 4100
( у % до ПМ для працездатних осіб ) 232,7 222,7 213,4 213,4 204,3 195,1
 
 

Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання,

в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

(відповідно до постанови КМУ від 01.10.2014 № 505 (зі змінами)) *

  2018 рік 2019 рік
з 1 січня з 1 липня з 1 грудня з 1 січня з 1 липня з 1 грудня
для працездатних осіб на одну особу (члена сім`ї) 442 442 442 442 442 442
для осіб, які отримують пенсію, дітей, студентів денної форми навчання ЗВО та учнів закладів ПТО, які досягли 18-річного віку (до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) 884
1000 (з 20.01.2018)
1000 1000 1000 1000 1000
для осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю 1784,90 1865,50 1946,10 1946,10 2033,20 2129,40
для осіб з інвалідністю II групи 1578,95 1650,25 1721,55 1721,55 1798,60 1883,70
для осіб з інвалідністю III групи 1373 1435 1497 1497 1564 1638
______________________________
* Загальний розмір допомоги на сім’ю у 2018 році розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 3 000 грн, для сім’ї, до складу якої входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, – 3 400 грн, для багатодітної сім’ї – 5 000 гривень.
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Державна соціальна  допомога, яка надається відповідно до Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

 

  2018 рік 2019 рік
з 1 січня з 1 липня з 1 грудня з 1 січня з 1 липня з 1 грудня
допомога при народженні дитини:
(з липня 2014 р. у фіксованому розмірі відповідно до змін до ЗУ “Про державну допомогу сім`ям з дітьми”)
41280 41280 41280 41280 41280 41280
– одноразова виплата
на першу дитину
10320 10320 10320 10320 10320 10320
– щомісячна виплата
на першу дитину
860 860 860 860 860 860
допомога на дітей одиноким матерям (максимальний розмір):            
до 6 років 1492 1559 1626 1626 1699 1779
(у % до ПМ   для дітей віком  до 6 років) 100 100 100 100 100 100
від 6 до 18 років 1860 1944 2027 2027 2118 2218
(у % до ПМ  для дітей віком  від 6 до 18 років) 100 100 100 100 100 100
від 18 до 23 років
(за умови навчання)
1762 1841 1921 1921 2007 2102
(у % до ПМ для працездатних осіб) 100 100 100 100 100 100
допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням (максимальний розмір):
до 6 років 2984 3118 3252 3252 3398 3558
(у % до ПМ   для дітей  віком до 6 років) 200 200 200 200 200 200
від 6 до 18 років 3720 3888 4054 4054 4236 4436
(у % до ПМ  для дітей  віком  від 6  до 18 років) 200 200 200 200 200 200
Державна соціальна  допомога, яка надається відповідно до Закону

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченими сім’ям»

(Рівень забезпечення  прожиткового  мінімуму (гарантований  мінімум) для визначення допомоги)

 
  2018 рік 2019 рік
з 1 січня з 1 липня з 1 грудня з 1 січня з 1 липня з 1 грудня
для працездатних осіб 370,02 386,61 403,41 403,41 421,47 441,42
(у % до ПМ  для працездатних осіб) 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 1373 1435 1497 1497 1564 1638
(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 100 100 100 100 100 100
для дітей віком:
до 6 років
1268,20 1325,15 1382,10 1382,10 1444,15 1512,15
(у % до ПМ  для дітей  віком до 6 років) 85 85 85 85 85 85
від 6 до 18 років 1581,00 1652,40 1722,95 1722,95 1800,30 1885,30
(у % до ПМ  для дітей  віком  від 6  до 18 років) 85 85 85 85 85 85
від 18 до 23 років (за умови навчання) 1497,70 1564,85 1632,85 1632,85 1705,95 1786,70
(у % до ПМ  для працездатних осіб) 85 85 85 85 85 85
 
 

 

 

 

 

Державна соціальна  допомога, яка надається відповідно до Закону

«Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

 
Державна соціальна допомога 2018 рік 2019 рік
з 1 січня з 1 липня з 1 грудня з 1 січня з 1 липня з 1 грудня
Особам з інвалідністю з дитинства І групи з надбавкою на догляд:
– підгрупа А 
2876,40 2960,40 3074,90 3074,90 3212,80 3364,60
      – підгрупа Б

 

2178,00 2178,00 2245,50 2245,50 2346,00 2457,00
Особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи *

 

1452 1452 1497 1497 1564 1638
Одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд *

 

1452 1452 1497 1497 1564 1638
Особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи *

 

1452 1452 1497 1497 1564 1638
Одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд *

 

1452 1452 1497 1497 1564 1638
На дітей з інвалідністю (від 0 до 18 років) * 1452 1452 1497 1497 1564 1638
На дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд

 

1762,40 1795,90 1860,90 1860,90 1944,30 2036,10
На дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд (підгрупа А)

 

2508,40 2575,40 2673,90 2673,90 2793,80 2925,60
На дітей з інвалідністю від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

 

1946,40 1988,40 2061,40 2061,40 2153,80 2255,60
На дітей з інвалідністю від 6 до 18 років з надбавкою на догляд (підгрупа А)

 

2876,40 2960,40 3074,90 3074,90 3212,80 3364,60
На дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, без надбавки на догляд

 

1524,60 1524,60 1571,85 1571,85 1642,20 1719,90
На дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд

 

2270,60 2304,10 2384,85 2384,85 2491,70 2609,40
На дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд (підгрупа А)

 

3016,60 3083,60 3197,85 3197,85 3341,20 3498,90
На дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

 

2454,60 2496,60 2585,35 2585,35 2701,20 2828,90
На дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд (підгрупа А) 3384,60 3468,60 3598,85 3598,85 3760,20 3937,90
 

 

 

 

Державна соціальна  допомога, яка надається відповідно до Закону

 «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

(Рівень забезпечення  прожиткового  мінімуму (гарантований  мінімум) для визначення допомоги)

  2018 рік 2019 рік
з 1 січня з 1 липня з 1 грудня з 1 січня з 1 липня з 1 грудня
Особам з інвалідністю I групи, жінкам, яким присвоєно звання “Мати-героїня” * 1452 1452 1497 1497 1564 1638
(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 105,8 101,2 100 100 100 100
На одну дитину померлого годувальника 1452 1452 1497 1497 1564 1638
(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 105,8 101,2 100 100 100 100
На двох дітей померлого годувальника 1742,4 1742,4 1796,4 1796,4 1876,8 1965,6
(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 126,9 121,4 120 120 120 120
На трьох і більше дітей померлого годувальника 2178 2178 2245,5 2245,5 2346 2457
(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 158,6 151,8 150 150 150 150
Особам з інвалідністю II групи * 1452 1452 1497 1497 1564 1638
(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 105,8 101,2 100 100 100 100
Особам з інвалідністю IIІ групи * 1452 1452 1497 1497 1564 1638
(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 105,8 101,2 100 100 100 100
Священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менше 10 років до введення в дію ЗУ “Про свободу совісті та релігійні організації” займали виборні або за призначенням посади у релігійних організаціях * 1373 1435 1497 1497 1564 1638
(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 100 100 100 100 100 100
Особам, які досягли віку, встановленого Законом * 1373 1435 1497 1497 1564 1638
(у %  до ПМ  для  осіб,  які  втратили працездатність) 100 100 100 100 100 100
______________________________
* Розміри з урахуванням постанови КМУ від 26.03.2008 № 265 (із змінами).