У Пенсійному фонді планують запровадити міжнародні стандарти фінансової звітності

На засіданні Уряду 10 листопада 2021 року затверджено план заходів щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у Пенсійному фонді України на період до 2025 року.

До трансформації системи звітності Пенсійного фонду будуть залучені провідні вітчизняні та міжнародні фахівці у сфері публічних фінансів, фінансової звітності та аудиту, реформування системи пенсійного забезпечення.

До переходу на міжнародні стандарти буде здійснена інвентаризація та класифікація активів та зобов’язань Пенсійного фонду, всі активи будуть переоцінені, буде удосконалена система внутрішнього контролю.

Також буде проведено незалежний аудит фінансової звітності Пенсійного фонду та оприлюднено аудиторський звіт.

«Це революційний крок у напрямку прозорості публічних фінансів соціальної сфери. Держава зможе підвищити ефективність управлінських рішень щодо фінансових ресурсів солідарної пенсійної системи. Суспільство бачитиме реальний стан системи, який буде підтверджений незалежними аудиторами.

Ми намагались в цьому плані максимально пришвидшити трансформацію фінансового управління та звітності Пенсійного фонду, щоб забезпечити якнайшвидше звітування за міжнародними стандартами.

Таким чином, після запровадження загальнообов’язкової системи пенсійних накопичень всі суб’єкти пенсійної системи розкриватимуть фінансову інформацію за єдиними правилами, адже недержавні пенсійні фонди вже сьогодні звітують за міжнародними стандартами фінансової звітності», – прокоментувала Марина Лазебна, Міністерка соціальної політики України.