Я перебуваю у відпустці для догляду за дитиною до шести років. Чи зберігається за мною робоче місце?

Право на відпочинок усім працівникам гарантовано статтею 45 Конституції України, КЗпП України, Законом України «Про відпустки» та іншими нормативно-правовими актами України. Згідно зі статтею 2 Закону «Про відпустки» право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Право жінки на відпустку без збереження заробітної плати до досягнення дитиною шестирічного віку передбачено статтею 179 КЗпП України та пунктом 3 частини першої статті 25 Закону «Про відпустки». Відповідно до Закону «Про відпустки» відпустка без збереження заробітної плати до досягнення дитиною трьох років належить до соціальних відпусток.

Згідно зі статтею 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне ­страхування» страховий стаж — період, протягом якого особа підлягає загаль­нообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій за мінімальний страховий внесок. Відповідно до статті 11 цього Закону загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають особи, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею шести років.

Згідно зі статтею 181 Кодексу законів про працю України відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (у разі якщо дитина потребує домашнього догляду, на підставі медичного висновку, але не більш як до досягнення дитиною шести років) зараховуються до загального трудового стажу, а за особою, що перебуває в такій відпустці, зберігається робоче місце.