Закони України
Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Визначає принципи збору та ведення обліку єдиного внеску; платники єдиного внеску; порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску; розмір єдиного внеску; орган, що здійснює збір та веде облік єдиного внеску, його повноваження та відповідальність; склад, порядок ведення та використання даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування; порядок здійснення державного нагляду за збором та веденням обліку єдиного внеску.

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
Визначає види пенсійного забезпечення; пенсійний вік для чоловіків та жінок; умови, норми та порядок пенсійного забезпечення.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій
Відновлює диференціацію розмірів пенсій залежно від отриманого заробітку та страхового стажу, визначає умови перерахунку пенсій, звільняє солідарну систему від невластивих видатків, зменшує демографічне навантаження на солідарну систему.
Про пенсійне забезпечення
Визначає право на пенсію за вислугу років для осіб, які на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (11.10.2017) мають вислугу років та стаж, необхідні для призначення такої пенсії.
Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб

Визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення осіб, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій службі України, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

Право на пенсію за вислугу років мають особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом за наявності певної тривалості служби або після досягнення віку 45 років за наявності страхового стажу та вислуги.

Військовослужбовці, звільнені зі служби, які стали особами з інвалідністю за умов, передбачених цим Законом, набувають право на пенсію по інвалідності. Члени сімей військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника.

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Визначає право на призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи із зазначеної причини та порядок зменшення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особам з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Про підвищення престижності шахтарської праці
Визначає право на встановлення мінімального розміру пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Про державну службу
Визначає право на призначення пенсії осіб, які на 01.05.2017 набули не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 Закону та актами Кабінету Міністрів України, або займають посади державної служби та мають не менш як 10 років стажу на таких посадах.
Про судоустрій і статус суддів
Визначає право на призначення щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та порядок його виплати.
Про Конституційний Суд України
Визначає право на призначення щомісячного довічного грошового утримання суддям Конституційного Суду у відставці.
Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту
Визначає поняття і зміст статусу ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність цього Закону, перелік пільг, які надаються, зокрема передбачає встановлення підвищення до пенсії.
Про жертви нацистських переслідувань
Передбачає встановлення підвищення до пенсії жертвам нацистських переслідувань (особам, які в роки Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни постраждали від нацистських переслідувань з мотивів політичного, національного і релігійного характеру, ворожого ставлення до націонал-соціалізму).
Про соціальний захист дітей війни
Передбачає встановлення підвищення до пенсії дитині війни (особі, яка є громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років).
Про пенсії за особливі заслуги перед Україною
Передбачає встановлення громадянам, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту тощо, пенсій за особливі заслуги перед Україною.
Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни
Передбачає встановлення до пенсії щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття учасникам бойових дій та інвалідам війни.
Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю
Визначає правові засади надання державної соціальної допомоги на догляд особам з інвалідністю  внаслідок війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та особам, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Про донорство крові та її компонентів
Передбачає встановлення надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць почесним донорам України, почесним донорам СРСР.
Про статус гірських населених пунктів
Передбачає підвищення розміру пенсії на 20 відсотків громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського.